หน้าแรก


http://www.secondary2.obec.go.th/2559/

http://moodle.wt.ac.th/
http://wt.ac.th/web_new/documents/Tablewt/Table-2559-2/index.html
https://login.mail.go.th/Li/index.php?redirecthost=wt.ac.th
http://wt.ac.th/e-office/58/index3.html
http://www.wt.ac.th/~dlit/


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รับนักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา
1. กีฬาฟุตซอล (ชาย)
2. กีฬาเทควันโด
3. กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)
4. กีฬาเซปักตะกร้อ

 
งานนิทรรศการทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
WT OPEN HOUSE 2019
25 มกราคม 2562
มีการจัดแข่งขันความสามารถทางด้านกีฬา 3 รายการ
1. การแข่งเดาะฟุตซอล
2. การแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอล
3. การแข่งขันเดาะตะกร้อ


โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
"เนชั่นแมน-สพฐ. ฟุตซอล ลีก รุ่นอายุ 15 ปี ครั้งที่ 11"
22 มกราคม 2562