วิธีประกอบแม่แรงไฟฟ้า

  •  
            1.  วิธีแปลงมอเตอร์ไฟฟ้าให้มีกำลังมากขึ้น
    
  •     โดยการนำมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 12 v  rpm:7500 มาแปลงโดยใช้ Gear Box Motor  DC. 12 v  rpm: 20
 
  •    นำสายไฟความยาว  5  เมตร  ต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าและสวิทซ์สองทาง
 
 

                2.  วิธีสร้างแม่แรง
  •     นำอะลูมิเนียมมาตัดให้ได้ขนาดแล้วประกอบเข้ากับแม่แรง

   

  •     นำเฟืองตรงขนาด  7.4  cm  35  ฟัน มาเชื่อมกับแกนแม่แรง

 
 
  •      นำมอเตอร์ไฟฟ้ามาประกอบเข้ากับแม่แรง  โดยเชื่อมเฟืองขนาด  5.2  cm  24  ฟันเข้ากับแกนมอเตอร์ไฟฟ้า
Comments