รางวัลคุรุสดุดี

โพสต์15 พ.ย. 2554 20:06โดยอำไพ มณีวรรณ   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2554 20:08 ]
นางอำไพ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2554 ในงาน คุรุสดุดี 108 ปี ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

นางอำไพ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2554 ในงาน คุรุสดุดี 108 ปี ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เนื่องในโอกาสวันครูโลก ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554  โดยการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" พร้อมเกียรติบัตรในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันครูโลก(World Teacher's Day) ซึ่งประเทศต่างๆกว่า 100 ประเทศได้จัดขึ้นพร้อมกัน เพื่อเป็นการยกย่องครูและร่วมรำลึกถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของครู โดยมีการคัดสรรครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป สมกับเป็นปูชนียบุคคล อีกทั้งมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพครูตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน

รางวัลคุรุสดุดี

     


Comments