Thông Báo
02-15-2017                

                                   phân  ưu

 HỘI ÁI HỮU PHÚ YÊN NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN  ĐỒNG HƯƠNG :
                    ANH TRỊNH SƯ CÔNG VỪA QUA ĐỜI TẠI SAN JOSE.

ĐỒNG HƯƠNG THĂM VIẾNG LINH CỬU VÀO NGÀY THỨ BẢY, 4 THÁNG 3
VÀ PHÚNG ĐIẾU XIN BẤM VÀO : PHÚNG ĐIẾUTSC.jpg


Chương Tang Lễ như sau:
Tại Oak Hill Memorial Park
300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125

     1.  Tang Lễ: Từ 9:00AM đến 9:00PM
                     Ngày Thứ Sáu,  3 tháng 3 năm 2017
     2.  Viếng thăm: Từ ​9:00AM đến 11:30AM
                     Thứ Bảy, 4 tháng 3 năm 2017.
     

tet 3.jpg


 THƯ MỜI


Kính gửi: Quý Đồng hương và Thân hữu,


Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc miền Bắc California

Trân trọng kính mời quí Đồng hương và Thân hữu đến tham dự:

DẠ TIỆC TÂN NIÊN BÍNH THÂN 2016

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 02 năm 2016

(Nhằm ngày Mùng 6 Tết Nguyên Đán)


Tại Nhà Hàng Grand Fortune  -  4100 Monterey Road # 108

San Jose, Ca 95111  -  Tel: 408-226-8888

Từ 5:30 PM đến 10:00 PM

(Xin ủng hộ $40.00/ 1 vé).


Dạ tiệc Tân Niên được tổ chức hằng năm để đồng hương, thân hữu và hội đoàn bạn có dịp hàn huyên,  tâm sự và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất.


Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc Cali, đồng thời làm cho buổi tiệc thêm phần long trọng trong dịp đầu Xuân. Đặt vé Dạ Tiệc hoặc muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:


Trân trọng thông báo và kính mời,


San Jose ngày 20 tháng 11 năm 2015

Thay mặt BCH, Hội Trưởng,


Võ Minh Vinh
Thiệp Mời AHPY 2016.jpgThiệp Mời Dạ Tiệc 2016.jpg

Thông Báo
của Ban Tổ Chức Bầu Cử
Nhiệm Kỳ 2015-2017

Kính gởi : Quí Hội Viên của Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc Cali.

 -   Chiếu Bản Nội Lệ của Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc Cali,
 -   Chiếu Bản Qui Định Thể Thức Bầu Cử,
 -   Chiếu Biên Bản Buổi Họp của BCH ngày 19-07-2015,

BCH thành lập Ban Bầu Cử, bầu Hội Trưởng nhiệm kỳ 2015-2017. Cuộc bầu cử Hội Trưởng Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc Cali sẽ được tiến hành như sau :

Ngày giờ : Trong dịp Picnic Hè, ngày Chủ Nhật 16 tháng 08 năm 2015
Địa điểm : tại Lake Cunningham Regional Park, trong khu vực Cypress Pavillon 4 nhà mát, số 2305 S. White Rd, San Jose, CA 95148.

Để cuộc bầu cử thêm phần hào hứng và thể hiện tinh thần dân chủ, Ban Tổ Chức Bầu Cử kêu gọi Quí Hội Viên Chính Thức hăng hái ghi tên ứng cử vào chức vụ Hội Trưởng.

Điều kiện ứng cử :

Đồng Hương từ 25 tuổi trở lên, sinh quán tại Phú Yên, không phân biệt Nam, Nữ. (Nếu sinh quán nơi khác, phải có người Phú Yên giới thiệu là thường trú nhân tại miền Bắc California ít nhất 10 năm và không có tiền án).

Là Hội Viên chính thức và đang hoạt động tích cực với Hội AHPY/BC trên 1 năm.

 -   Thời gian nộp đơn : Từ 20-07-2015 đến 15-08-2015 (căn cứ ngày đóng dấu nếu gửi qua bưu điện).
 -   Nếu dùng đơn (mẫu đính kèm) xin gửi về:
      Ban Bầu Cử, 901 River Park Dr. San Jose, CA 95111

San Jose, ngày 20 tháng 07 năm 2015
TM. Ban Bầu Cử

Trưởng Ban : Pham Lan Anh
Phó ban : Nguyễn thị Hoa
Thư Ký : Đặng thị Nga 


ĐƠN ỨNG CỬ

HỘI TRƯỞNG HỘI ÁI HỮU PHÚ YÊN

BẮC CALIFORNIA

Nhiệm kỳ 2015 - 2017

H và tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phái . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày tháng năm sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinh quán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cư ng ti Phú Yên t năm . . . . . . . . . . . . . . . . . . đến năm . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa ch thường trú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đin thoi (nhà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ĐT (cell) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tham gia sinh hot Hi AHPY/BC t năm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Có tin án không?: Có . . . . Không . . . .(đánh X sau có hoc không).

Sơ lược tiu s, trình bày lp trường và chương trình phc v Hi sau khi đắc c:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi xin np đơn ng c chc v Hi Trưởng Hi Ái Hu Phú Yên Bc Cali

Nhim k 2015 2017.

Tôi cam kết hi đủ các điu kin ng c trong Bn Thông Báo, xác nhn li khai trên

đây là đúng s tht và chu trách nhim nếu khai gian . Tôi s tuân theo ni l ca Hi

và qui định ca Ban Bu C.

Ngày tháng 07 năm 2015

Ký tên,

Ghi Chú : Đơn ứng cử xin bỏ vào bao thư, dán tem và gửi về Ban Bầu Cử:

Mrs. Pham Lan Anh

901 River Park Dr.

San Jose, CA 95111ĐƠN ĐỀ CỬ

HỘI TRƯỞNG HỘI ÁI HỮU PHÚ YÊN

BẮC CALIFORNIA NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Chúng tôi ghi tên dưới đây:

1/.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2/.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3/.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trân trng đề c Ông/Bà có tên dưới đây vào chc v Hi Trưởng:

H

và Tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phái . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày

tháng năm sanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinh

quán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thi

gian sinh sng ti Phú Yên: T năm . . . . . . . . . . đến năm . . . . . . . . . . . . . . .

Địa

ch hin ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đin

thoi liên lc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sơ

lược tiu s, trình bày lp trường và công tác phc v Hi sau khi đắc c:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Người được đề c cam kết không can án và nhng li khai trên đây là đúng s tht.

Tuân theo Ni L và qui định ca Ban Bu C.

San Jose, ngày tháng 07 năm 2015

Người đề c ký tên Người được đề c ký tên,

Đơn

Đề Cử xin gửi về Ban Bầu Cử:

Mrs. Pham Lan Anh

901 River Park Dr.

San Jose. CA 95111


====================================================================================

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ
PICNIC HÈ PHÚ YÊN 2015

Kính gởi quý đồng hương,

Để chương trình Văn Nghệ Picnic hè 2015 của Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California thêm phần phong phú, kính mời qúy đồng hương hãy tích cực ghi tên tham gia vào các tiết mục thuộc mọi thể loại như ca, vũ, nhạc, kịch, bài chòi, hát bộ, thổi sáo, ngâm thơ….

Mọi đóng góp xin liên lạc anh:

Nguyễn Bảo: (Cell) 408-802-2126,
hoặc email: baaonguyeen@yahoo.com

Hạn chót ghi danh: ngày 31 tháng 7 năm 2015.
Ngày giờ và địa điểm tổng dợt: từ 5:00PM tới 8:00PM ngày 8 tháng 8 năm 2015 tại 3019 Senter Rd. CA, 95112

Trân trọng thông báo,
San Jose ngày 20 tháng 7 năm 2015

Trưởng Ban Văn Nghệ

Nguyễn Bảo.

==================================================================================== 

 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ

PICNIC HÈ PHÚ YÊN 2014

Kính gởi quý đồng hương,

Để chương trình Văn Nghệ Picnic hè 2014 của Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California thêm phần phong phú, kính mời qúy đồng hương hãy tích cực ghi tên tham gia vào các tiết mục thuộc mọi thể loại như ca, vũ, nhạc, kịch, bài chòi, hát bộ, thổi sáo, ngâm thơ….

Mọi đóng góp xin liên lạc anh :

Nguyễn Bảo: (Cell) 408-802-2126,

hoặc email: baaonguyeen@yahoo.com 

Cũng xin được thông báo thêm là trong năm nay cũng sẽ có tiết mục giới thiệu tài năng trẻ, vậy chúng tôi thiết tha kêu gọi sự đóng góp của các bạn trẻ (Xin xem chi tiết trong website của Hội: https://sites.google.com/site/phuyenbc/

Hạn chót ghi danh: ngày 10  tháng 7 năm 2014.  

Trân trọng thông báo,

San Jose ngày 28 tháng 5 năm 2014

Trưởng Ban Văn Nghệ

Nguyễn Bảo.

 

 

THƯ MỜI

DẠ TIỆC MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ

Kính gửi:   -   Quý Đồng Hương và Thân Hữu

Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California trân trọng kính mời quý đồng hương và thân hữu đến tham dự:

    

DẠ TIỆC TÂN NIÊN GIÁP NGỌ

Tại Nhà Hàng Grand Fortune

4100 Monterey Road # 108

San Jose, Ca 95111

Từ 5:30 PM đến 11:30 PM

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 02 năm 2014

(nhằm ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Ngọ)


Dạ tiệc Tân Niên được tổ chức hằng năm để đồng hương, thân hữu và hội đoàn bạn có dịp hàn huyên, tâm sự và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất.

Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự lớn lao cho Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California và làm cho buổi tiệc thêm phần long trọng và vui tươi trong dịp đầu Xuân. 

Xin liên lạc anh Xin liên lạc anh Hồ Tâm (408) 332-9316 và anh Võ Minh Vinh (408) 876-0446 để lấy vé.

Xin ủng hộ $35.00/ một người.

Xin xem chi tiết trong website của hội:

 

Trân trọng kính mời.

San Jose ngày 2 tháng 1 năm 2014

TM. Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California.

Hội Trưởng,

Hà Ngọc Quỳnh
THƯ MỜI

DẠ TIỆC MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 

Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California trân trọng kính mời quý Đồng Hương và Thân Hữu đến tham dự:

 

DẠ TIỆC TÂN NIÊN QUÝ TỴ

Tại Nhà Hàng Grand Fortune

4100 Monterey Road # 108

San Jose, Ca 95111

Từ 5:30 PM đến 11:30 PM

Thứ Bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2013

(nhằm ngày 21 tháng 01 năm Quý Tỵ)

 


Dạ tiệc Tân Niên được tổ chức hằng năm để đồng hương, thân hữu có dịp hàn huyên, tâm sự và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất.
Đặc biệt, chương trình dạ tiệc năm nay có nhiều tiết mục đặc sắc, hào hứng và sôi động như múa lân, chúc thọ quý vị cao niên, sổ số lấy hên, văn nghệ, dạ vũ và Giới thiệu Tài Năng Trẻ.

Để tiện việc sắp xếp, xin quý vị vui lòng lấy vé trước, Ban Tổ Chức sẽ giao vé tận nhà. Xin ủng hộ 35 Mỹ kim cho mỗi phần ẩm thực.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

-       Hà Ngọc Quỳnh (408) 334-8564

-       Nguyễn Xuân Thanh (408) 761-9636

-       Võ Minh Vinh (408) 876-0446

-       Nguyễn Kim Loan (408) 858-9321

 

Trân trọng kính mời,

 

San Jose ngày 22 tháng 12 năm 2012

 

TM. Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California.
Hội Trưởng,
Hà Ngọc Quỳnh

 THÔNG  BÁO

GIỚI THIỆU TÀI NĂNG TRẺ


Kính gởi:  Quý Đồng Hương Phú Yên Bắc California và Thân Hữu.

Nhằm mục đích đào tạo thành phần trẻ tham gia vào các sinh hoạt của Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California.

Trong chương trình Dạ Tiệc Mừng Xuân Quý Tỵ vào Thứ Bảy ngày 02-03-2013 tại nhà hàng Grand Fortune, San Jose. đặc biệt có tiết mục “Giới Thiệu Tài Năng Trẻ”. 

Đây là dịp cổ võ và khích lệ con cháu chúng ta biểu diễn tài năng, đồng thời tạo cho không khí dạ tiệc tân niên thêm phần sôi động và hào hứng.

BTC kêu gọi các em mạnh dạn ghi tên tham dự. Tất cả các em tham gia trình diễn đều có giải thưởng. 

Điều kiện tham dự:  

  • Từ 10 tuổi trở lên, cá nhân hoặc nhóm (group).
  • Các bộ môn: ca, múa, đàn, thổi sáo, tấu hài, kể chuyện vui, ảo thuật…
  • Thời gian trình diễn tối đa 5 phút.

Ghi tên tham dự:

  • Gửi email về địa chỉ: aihuuphuyen@gmail.com  hoặc
  • Phone: 408-334-8564, 408- 761- 9636, 408-876-0446

Thời hạn ghi tên:

  • Từ ngày phổ biến Thông Báo này đến hết ngày 24-2-2013

Ban Tổ Chức nhiệt liệt hoan nghênh các em ghi tên trình diễn “Tài Năng Trẻ” và kêu gọi quí đồng hương khuyến khích con cháu mình tham gia vào sinh hoạt của Hội.

 

Trân trọng thông báo và kính mời,

 

San Jose, ngày 22 tháng 12 năm 2012

Trưởng Ban Tổ Chức,                                          

 Nguyễn Xuân ThanhTHÔNG BÁO TỪ BAN VĂN NGHỆ

Kính gởi: Quý Đồng Hương Phú Yên Bắc California và Thân Hữu.

Với chủ trương tất cả mọi người cùng đóng góp văn nghệ Mừng Xuân, cũng như ưu tiên cho cây nhà lá vườn. Ban Văn Nghệ kêu gọi quí đồng hương và thân hữu ghi tên tham dự cho chương trình văn nghệ Tân Niên Quý Tỵ thêm phần phong phú.

Để cho Ban văn nghệ tiện việc sắp xếp cũng như tập dợt được chu đáo, xin quí đồng hương và thân hữu thông cảm đăng ký quí danh và bài hát trước ngày 31 tháng 1 năm 2013.

Xin quí đồng hương và thân hữu liên lạc với các anh dưới đây:

Trần Hoàng Thụy       (408) 644-6012
Nguyễn Xuân Thanh   (408) 761-9636
Nguyễn Bảo               (408) 666-4350
Hà Ngọc Quỳnh         (408) 334-8564

 

Trân trọng thông báo và kính mời,

San Jose, ngày 30 tháng 12 năm 2012


Trưởng Ban Tổ Chức                                     Trưởng Ban Văn Nghệ

 

Nguyễn Xuân Thanh                                       Trần Hoàng Thụy
THÔNG  BÁO – THƯ  MỜI

Tham Dự Picnic Hè 2012

 

Kính gửi:   Quý Hội Viên, quý Đồng Hương Phú Yên và Thân Hữu

 

Hằng năm vào dịp Hè về, Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California đều tổ chức ngày sinh hoạt ngoài trời để đồng hương, thân hữu và con, cháu có dịp gặp gỡ, hàn huyên, cùng tham gia sinh hoạt, vui chơi và hít thở không khí trong lành.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, năm nay hội nhà sẽ tổ chức picnic hè 2012 với chi tiết như sau:

 

Ngày giờ:        Chủ Nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2012

                        Từ 11:00 AM đến 5:00 PM

Địa điểm:        Lake Cunningham Regional Park

(trong khu vực Cypress Pavillon có 4 nhà mát)

                        2305 South White Road , San Jose, CA 95148-1518

                        Phone (408) 794-7577

Sinh Hoạt:     

·         Trò chơi ngoài trời cho mọi lứa tuổi (có phần thưởng).

·         Biểu diễn võ thuật Vovinam.

·         Phát quà cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12.

·         Bốc thăm trúng quà, lô độc đắc 1 HP touchpad 32G.

Ẩm thực:        Thức ăn và nước uống miễn phí do Ban Tổ Chức khoản đãi.

Văn nghệ:      Nhạc sống và Karaoke (tự chọn, xin mang theo dĩa nhạc).

Lệ phí đậu xe (Parking fee): $10/xe, disabled và trên 60 tuổi $6/xe.

 

Trân trọng kính mời quý Hội Viên, Đồng Hương Phú Yên và Thân Hữu dành thì giờ  đến tham dự. Sự hiện diện đông đủ của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức, đồng thời sẽ giữ chặt mối dây thân tình của những người đang xa quê cha đất tổ, đã một thời sống trên miền đất Phú mến yêu.

 

Trân trọng thông báo và kính mời,

 

San Jose ngày 01 tháng 6 năm 2012

 

TM. Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California

                         Trưởng Ban Tổ Chức,

                                                                          

                                                                                          Võ Minh Vinh

                                                                                         (408) 876-0446

Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc :                          

-  Jimmy Quỳnh Hà (408) 334-8564

-  Nguyễn Bảo (408) 666-4350                        

-  Đặng Duy Nhượng (408) 888-0637

-  Phạm Đức Hiền (408) 531-8187


==============================================

BẢN LÊN TIẾNG

CỦA BCH HỘI ÁI HỮU PHÚ YÊN BẮC CALI 

Kính gởi: Quý Đồng Hương Phú Yên,

Trong những ngày vừa qua, quý vị đã đọc được một số email trên diễn đàn của Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc Cali liên quan đến việc ký thỉnh nguyện thư “Sign This Petition” do nhạc sĩ Trúc Hồ, Giám Đốc đài truyền hình SBTN,  phát động  gửi Tổng Thống Obama đề nghị gây áp lực với nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho tất cả tù chính trị, tôn giáo và lương tâm.

Để tránh những hiểu lầm và làm sáng tỏ sự việc, trong buổi họp ngày 03-3-2012, Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hành và Ủy Viên các Ban đã quyết định cần phải công bố “Bản Lên Tiếng” gửi đến quý đồng hương nhằm trình bầy sự việc như sau:

· Vào ngày 24/ 2/12, bà Trần Việt Ngữ, một hội viên trong hội, đã gởi email cho anh Phạm Đức Hiền (với tư cách cá nhân chứ không phải cho BCH) đề nghị anh nhân danh Hội Ái Hữu Phú Yên yêu cầu đồng hương cùng tiếp tay ký vào Thỉnh Nguyện Thư nói trên.

· Sau khi nhận được email, anh Phạm Đức Hiền liền chuyển thư trên cho các thành viên khác trong BCH, và anh Hội Trưởng Hà Ngọc Quỳnh đã tham khảo ý kiến của các anh chị trong BCH về vấn đề này.  Sau khi biểu quyết, đa số các thành viên trong BCH quyết định không thể nhân danh Hội để gửi thông báo kêu gọi đồng hương tham gia vào một vấn đề nhạy cảm và có tính cách chính trị, chiếu theo điều 7.2 của Bản Nội Lệ.

· Tuy nhiên, để đáp lại yêu cầu của bà Trần Việt Ngữ, vào ngày 25-2-2012 anh Phạm Đức Hiền đã phổ biến “Sign This Petition” đến đồng hương Phú Yên Bắc Cali với tư cách cá nhân mà BCH cũng như quý vị đã nhận được; và chúng tôi tin rằng đa số chúng ta cũng đã ký vào bản kiến nghị này rồi.

·  Mặc dù anh Phạm Đức Hiền đã phổ biến “Sign this petition” trên diễn đàn, nhưng những ngày sau đó vẫn còn một vài đồng hương tiếp tục gửi email với nội dung làm người đọc dễ  hiểu lầm và dễ làm sai lệch sự trung thực của sự việc.

 

Kính thưa quý Đồng Hương,

BCH xác minh KHÔNG HỀ CHỐNG việc “Sign This Petition” như một số email đã phổ biến trên diễn đàn Ái Hữu Phú Yên Bắc Cali  có thể làm cho quý đồng hương hiểu lầm; bằng chứng là tất cả những anh chị em trong BCH đều đã ký vào bản thịnh nguyện thư này.

BCH hy vọng những lời giải thích trên có thể giúp quý đồng hương thấu hiểu sự việc, hiểu rõ nguyên tắc làm việc dân chủ và tuân theo Nội Lệ của BCH.

Kính chúc quý đồng hương một cuối tuần vui vẻ và đầm ấm.

San Jose, ngày 03 tháng 3 năm 2012,

TM. Ban Chấp Hành,

Hội Trưởng,

Hà Ngọc Quỳnh.

====================================================================================

DẠ TIỆC MỪNG XUÂN NHÂM THÌN

 

THƯ MỜI

DẠ TIỆC MỪNG XUÂN NHÂM THÌN

 

Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California trân trọng kính mời quý Đồng Hương

và Thân Hữu đến tham dự:

 

DẠ TIỆC TÂN NIÊN NHÂM THÌN

Tại Nhà Hàng Grand Fortune

4100 Monterey Road # 108

San Jose, Ca 95111

Từ 5:30 PM đến 11:00 PM

Thứ Bảy, 11 tháng 02 năm 2012  (ngày 20 tháng 01 năm Nhâm Thìn)

 


Dạ tiệc Tân Niên là sinh hoạt truyền thống hằng năm của Hội để đồng hương,

thân hữu có dịp hàn huyên, tâm sự và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất.

Đặc biệt, chương trình dạ tiệc năm nay có nhiều tiết mục rất đặc sắc, hào hứng và sôi động như múa lân, chúc thọ quý vị cao niên, văn nghệ, dạ vũ và Giới thiệu Tài Năng Trẻ.

 

Để tiện việc sắp xếp, xin quý vị vui lòng đặt vé trước, Ban Tổ Chức sẽ giao vé tận nhà.

Xin ủng hộ 35 Mỹ kim cho mỗi phần ẩm thực.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

-       Hà Ngọc Quỳnh (408) 334-8564

-       Võ Minh Vinh (408) 870-0446

-       Nguyễn Kim Loan (408) 441-0639

 

Trân trọng kính mời,

 

San Jose ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

TM. Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California.   

Trưởng Ban Tổ Chức,

 

Võ Minh Vinh

 THÔNG  BÁO

GIỚI THIỆU TÀI NĂNG TRẺ

 

          Kính gởi:  Quý Đồng Hương Phú Yên Bắc California và Thân Hữu.

 

          Với chủ trương đào tạo và xây dựng thế hệ trẻ tham gia vào các sinh hoạt để dần dần tiếp nối cha anh gánh vác công việc của Hội; trong chương trình Dạ Tiệc Mừng Xuân Nhâm Thìn của Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc Cali vào Thứ Bảy ngày 11-2-2012 tại San Jose. BTC sẽ có tiết mục đặc biệt “Giới Thiệu Tài Năng Trẻ”.

 

          Đây là dịp cổ võ và khích lệ con cháu chúng ta trình diễn tài năng, đồng thời tạo cho không khí dạ tiệc tân niên thêm phần sôi động và hào hứng.

 

          BTC kêu gọi các em có tài năng mạnh dạn ghi tên tham dự. Đây là dịp tốt để các em biểu diễn năng khiếu, đồng thời cũng là một hình thức đóng góp công sức của mình vào việc xây dựng Ái Hữu Phú Yên thêm vững mạnh. Tất cả các em đươc BTC mời trình diễn đều có giải thưởng.

Điều kiện tham dự:

·      Đồng hương Phú Yên và Thân Hữu cư ngụ tại Bắc Cali.

  • Từ 10 tuổi trở lên, cá nhân hoặc nhóm (group).
  • Các bộ môn: ca, múa, đàn, thổi sáo, tấu hài, kể chuyện vui, ảo thuật…
  • Thời gian trình diễn tối đa 5 phút.

Ghi tên tham dự:

·      Gửi email về địa chỉ: aihuuphuyen@gmail.com  hoặc

·      Phone: 408-870-0446, 408-840-3038, 408-334-8564

Thời hạn ghi tên:

·      Từ ngày phổ biến Thông Báo này đến hết ngày 22-1-2012

Ban Tổ Chức nhiệt liệt hoan nghênh các em ghi tên trình diễn “Tài Năng Trẻ” và kêu gọi quí đồng hương khuyến khích con cháu mình tham gia vào sinh hoạt của Hội.

 

Trân trọng thông báo và kính mời,

 

San Jose, ngày 22 tháng 11 năm 2012

Trưởng Ban Tổ Chức                                                Hội Trưởng

 

Võ Minh Vinh                                                          Jimmy Quỳnh Hà

              
                        
** September 19, 2011: Bài viết mới được đưa lên mạng:

** September 11, 2011: Library uploaded to Google Docs.

** August 27, 2011: Trang Facebook của hội đang được xây dựng.