Mạnh Thường Quân

Danh Sách Mạnh Thuờng Quân Picnic Hè 2015

Tên Đóng góp Ghi Chú
Lưu Phúc Phương, anh Dậm $50
Phạm Lan Anh $50
Anh chị Trương Kỉnh Thành $50
Nguyễn Thị Mai $50
Nguyễn Quốc $50
Đặng Kim Hùng $20
Chị Cúc $20
Nguyễn Thị Hồng Thắm $100
Anh Khanh( Địa Phương Quân) $15
Hội Nha Trang $100
Thông, Kim Anh - Khay lớn bánh nậm
Đỗ Như Tại, chị Sen $100
Nguyễn Xuân Thanh, chị Hoa $50 Tất cả nước đá
Kim Lan $40
Đoàn thị Khá $30
Đặng Duy Nhượng, chị Phước $50
Cô Hải $20
Lê Ngọc $40
Phạm Hoàng, Hạnh $20
Nguyễn Dũng $20
Đoàn thị Thảo, anh Định $20
Đào $5
Thầy cô Ngô Càng Phưong $20
Kha Hoàng $50
Võ Vui $20
Chị Để - Khay lớn miếng Xào
Chị Yên - Khay lớn hủ tiếu Xào
Đặng thị Hoa $50
chị Đặng Kim Sơn $30
Phạm Bích Diệp $50
Hà Công Định - 2 hũ kim chi lớn
Hà Công Trí $56
Hữu Thoi -
Hoa Nguyễn -
Kim -
Minh -
Một số MTQ ẩn danh $38
Anh Vinh, Bá Nhựơng, Quỳnh $500 Chia tiền thuê chỗ từ nhóm Ấn Độ
Tổng cộng $1714Danh Sách Mạnh Thuờng Quân Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh 2015

 

STT

Tên

Số Tiền

Ghi chú

1

Ngô Xuân Đức

$50

San Jose

2

Phạm Đức Hiền

$50

San Jose

3

Nguyễn Bá Nhượng

$50

San Jose

4

Đặng Thị Nga

$30

San Jose

5

Phạm Lan Anh

$20

San Jose

6

Hà Ngọc Hoa

$20

San Jose

7

Hà Công Định

$50

Cupertino

8

Võ Minh Vinh

$20

San Jose

9

Hà Ngọc Quỳnh

$500

Cupertino

10

Nguyen Van Ninh

$200

San Jose

 


Danh Sách Mạnh Thuờng Quân Tiệc Tân Niên 2015

 

Tên

Số Tiền

Số Quà

Ghi chú

Hoàng Thanh Phước 

 

Vòng xâu chuỗi ngọc trai để đấu giá

San Jose

1 đồng huơng ẩn danh

$50

 

San Francisco

Lê Thị Lan Huơng

 

2 phần quà

San Jose

B.S. Vũ Hồng Hà

 

2 phần quà

San Jose

Helen Hà Trần

 

2 phần quà

Cupertino

Bác sĩ Linda Phan

 $100

 

San Jose

Đặng thị Nga

 

2 phần quà

San Jose

Phan Thanh Hùng /Việt Ngữ

$100

2 phần quà

San Jose

Phạm Đức Hiền

$60

 

San Jose

Hà Công Trí

$30

 

Pleasanton

Nguyễn Thị Hoa

$100

giải thưởng xổ số

San Jose

Nguyễn Thị Để

$50

giải thưởng xổ số + 1phần quà

San Jose

Đỗ Như Tại

$100

 

San Jose

Bác Sĩ Đặng Phương Trạch

$100

 

San Jose

Nguyễn Minh Hoàng

$5

 

 

Hội Bình Định

$380

 

San Jose

Hội Nha Trang

$350

 

San Jose

Hội An Giang

$500

 

San Jose

Triệu Hà (hội trưởng hội Địa Phương Quân và Nghĩa Quân)

 

$190

đấu giá được vòng xâu chuỗi ngọc trai

 

San Jose

Ban nhạc Mê Linh

$100

 

San Jose

Grand Fortune Restaurant

$200

 

San Jose

Trong nón lá

$188

 

All

Nguyễn Bảo

$70

 

San JoseDANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 

DẠ TIỆC TÂN NIÊN 2014

Tên mạnh thường quân

Số Tiền

Số Quà

Ghi chú

Hoàng Thanh Phước 

$100

 

San Jose

Lý Kim Lan

$100

 

San Francisco

Võ Minh Vinh

$50

 

San Jose

Lê Thị Lan Huơng

 

3 phần quà và 1 xâu chuỗi trị gía $200


B.S. Vũ Hồng Hà

 

2 phần quà

San Jose

Nguyễn thị Mai

 

1 phần quà

San Jose

Nguyên Sa

 

1 phần quà

San Jose

Phạm Đức Hiền

$50

 

San Jose

Bác Ngọc Hồng

$30

 

San Jose

Ngô Xuân Đức

$20

 

San Jose

Phạm Bích Diệp

 

1 bức tranh trị giá $220

San Jose

Helen Hà Trần

$100

1 phần quà

San Jose

Nguyễn Thái Bảo

$100

 

San Jose

Trần Việt Ngữ

$100

1 phần quà

San Jose

Lữ Việt Hoàng

$50

 

San Jose

Võ Thúy

$300

 

San Jose

Anh Chúc

$10

 

Sacramento

Grand Fortune Restaurant

$200

 

San Jose

Hội An Giang

$600

 

San Jose

Thái Bảo hát xin tiền

$316

 

All

DS Tăng Hùng mua bức tranh

$200

 

Fresno

Anh Ba mua vòng nữ trang

$200

 

San Jose

Ban Nhạc Mê Linh

$50

 

San Jose

Cộng

$2,576

 

 


===================================
================================

DANH SÁCH QUÝ VỊ MẠNH THƯỜNG QUÂN
DẠ TIỆC MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 2013

 

Số TT

Họ      Tên

Ủng Hộ

Quà tặng

Ghi Chú

01

Hội Ái Hữu An Giang

    $500

 

 

02

Hội Nha Trang-Khánh Hòa

      180

 

 

03

BS Đặng Phương Trạch

      200

 

 

04

Ông Tony Dinh (TSBĐ)

      100

 

 

05

Bà Kim Trung (VHNVCN)

        50

 

 

06

Bà Trần Việt Ngữ

        50

 

 

07

Ông Trần Hoàng Thân

      100

In 250 Thiệp Mời

Trị giá    $250

08

Nhà Hàng Grand Fortune

      150

 

 

09

Bà Phạm Bích Diệp

        40

 

 

10

Dì Mai

        20

 

 

11

Ẩn danh (bạn dì Thảo)

        15

 

 

12

BS Alisa Hà Vũ

 

3 phần qua Shaklee

Trị giá     300

13

Bà Hoàng Thanh Phước

 

2 phần quà

Trị giá     200

14

Story Pure Water

 

1 phần quà

Trị giá     150

15

Bà Helen Trần

 

1 bức tranh

Trị giá     210

16

Bà Phạm Bích Diệp

      210

 

Đấu giá bức tranh

 

Tổng Cộng

 $1,615

7 phần quà

Trị giá $1,110

====================================================================================

PICNIC 15-7-2012

SỐ TT

      HỌ   VÀ  TÊN

SỐ TIỀN

   THỰC PHẨM

TẶNG PHẨM

01

O/B Nguyễn Cống Huy 

100

 

Maryland

02

O/B Helen Hà Trần

100

 

70 áo T-Shirt

03

O/B Nguyễn Bá Nhượng

100

 

 

04

O/B Hoàng Thanh Phước


 

1 HP Ipad 32G

05

O/B Phạm Đức Hiền

100

 

 

06

O/B Võ Minh Vinh

100

 

 

07

O/B Phạm Bích Diệp

100

 

 

08

O/B Nguyễn Thị Để

100

 

 

09

O/B Nguyễn Xuân Thanh

100

 

 

10

O/B Đặng Thị Nga

50

 

 

11

O/B Lưu Phúc Phương

50

 

 

12

O/B Phạm Lan Anh

50

 

 

13

O/B Hà Thị Hoa

30

 

 

14

O/B Nguyễn Văn Ninh

100

 

 

15

O/B Lê Thị Cúc


100 bánh bột lọc

 

16

O/B Hà Công Định


2 khay bánh bèo

2 khay đôngsương

 

17

Bác Sĩ Alisa Hà Vũ

100

 

4 phần quà trị giá $300

18

O/B Ngô Xuân Đức

50

 

 

19

O/B Hồ Tâm & Nguyên Sa


1 nồi cari gà lớn

 

20

O/B Lữ Liệt Hoàng

100

 

 

21

O/B Nguyễn Lực


 

Bảo trợ Ban Nhạc

22

O/B Lee Cai Honda

200

 

Capitol Honda

23

O/B Huỳnh Văn Học

200

 

Tiệm vàng Ngọc Châu

24

O/B Bánh Cuốn Tuy Hòa


200 bánh cuốn thịt nướng

 

25

O/B Dakao Sandwiches


1 khay cơm chiên 

1 khay gỏi đu đủ

(Size lớn)

(Size lớn)

26

Trương Minh & Hàn Dung

50

 

 

27

O/B Trương Kỉnh Thành

50

 

 

28

Thầy Nguyễn Khoa Đằng

20

 

 

29

O/B Lê Mây

50

 

 

30

O/B Đặng Hưng

20

 

 

31

O/B Châu Minh Hoàng

20

 

 

32

Hội Ái Hữu An Giang

100

 

 

33

Bà Nga

10

 

 

34

Ẩn danh

70

 

 

35

O/B Đặng Kim Hùng

50

 

 

36

O/B Diệp Năng Cường

10

 

 

37

Bà Ngô Thị Lũy

40

 

 

38

O/B Nguyễn Hữu Lục

20

 

 

39

Bà Diễm Trang

20

 

 

40

O/B Long & Hiền

20

 

 

41

Hương Bình & Hảo Trương

50

 

 

42

O/B Nguyễn Nhung

20

 

 

43

O/B Nguyễn Thông

20

 

 

44

O/B Nguyễn Thẩm

20

 

 

45

O/B Lâm Bích

40

 

 

46

O/B Lê Tân

20

 

 

47

O/B Louie Phan

40

 

 

48

Bài hát Trách Thân

143

 

 
 

 


Tổng Cộng

2,633