Giới Thiệu

DANH SÁCH TÂN BAN CHẤP HÀNH
HỘI AHPY BẮC CALI - NHIỆM KỲ 2015-2017


Hội TrưởngÔ. VÕ MINH VINH
 
Hội Phó Nội VụÔ. NGUYỄN  VĂN  NINH
Hội Phó Ngoại VụÔ. NGUYỄN  XUÂN  THANH
 
Tổng Thư KýÔ. NGUYỄN BÁ NHƯỢNG
 
Thủ QuỹB. NGUYỄN KIM LOAN
Phó Thủ QuỹB. PHẠM THI LAN ANH
 
CỐ VẤN
CỐ VẤN
CỐ VẤN
CỐ VẤN                
Ô. JIMMY  QUỲNH  HÀ
Ô. TRẦN HOÀNG THÂN
Ô. LÊ  MÂY
Ô. ĐẶNG KIM HÙNG
CỐ VẤN Ô. HÀ CÔNG ĐỊNH


CÁC BAN PHỤ TRÁCH


XÃ HỘITrưởng BanB. HÀ NGỌC HOA

Phó BanB. LƯU PHÚC PHƯƠNG
 
TIẾP TÂNTrưởng BanB. ĐẶNG THỊ NGA

Phó BanB. KHÚC MỘNG KHA
 
ẨM THỰCTrưởng BanB. NGUYỄN THỊ ĐỂ

Phó BanB. ĐẶNG THỊ YÊN
 
VẬN ĐỘNGTrưởng BanÔ. JIMMY  QUỲNH  HÀ
Tài ChánhPhó BanB. DƯƠNG THI HOA
 
TRANG TRÍTrưởng BanÔ. NGÔ XUÂN ĐỨC

Phó BanÔ. NGUYỄN XUÂN THANH
 
VĂN NGHỆTrưởng BanÔ. TRẦN HOÀNG THÃN
 
THÔNG TINTrưởng BanÔ. LỮ LIỆT HOÀNG
 
NHIẾP  ẢNH
NHIẾP  ẢNH
Trưởng Ban
Phó  Ban
Ô. KHÚC  MINH
B. NGUYỄN  THỊ  HIỀNHội Ái Hữu Phú Yên Bắc California (HAHPYBC) là một Hội Ðoàn Bất Vụ Lợi - đại diện chính thức cho các hội viên, là những người có chung lập trường với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản và lưu vong tại hải ngoại.

·         Hội sẽ hết lòng phát huy tình đồng hương, ái hữu trong cộng đồng những người Việt tại hải ngoại. 

·         Hội sẽ hết lòng bảo tồn, phát huy và quảng bá truyền thống văn hóa dân tộc Việt.

·         Hội sẽ hết lòng bảo tồn, phát huy truyền thống và văn hóa đặc thù của đất Phú.

·         Hội sẽ hết lòng liên lạc, tương trợ và phối hợp tổ chức các sinh hoạt hữu ích chung của Hội Viên và của cộng đồng người Việt tại địa phương.