VIÊN NGỌC NÁT*

http://treeoflifenaples.files.wordpress.com/2010/08/light-in-darkness.jpg


Lây lất khói sương những oan hồn
nơi rừng bỏ xác ai dại- khôn
ngọc kia tan nát trong gió cát
vẫn sáng ngời dẫu bị lấp chôn 

Cho thấy cuộc đời dẫu tan hoang 
vẫn còn bao tia sáng huy hoàng
những lời thề dẫu trong khoảnh khắc 
vẫn giữ nguyên ngọc nát bên đàng

Bao lớp cha anh đã bỏ mình
giữ gìn sông núi lắm hy sinh
để bên "người" muá may chém giết 
vẫn không mờ ánh ngọc lung linh 


Minh Phượng
July 6, 2012

Comments