Thay Đổi

                               http://teachers.saschina.org/mhagen/files/2012/02/Turmoil.jpg

Đời tha huơng lần theo tháng năm
sương bên đàng gợi nhớ xa xăm
biển cả dâng tràn cơn sóng lạnh
tâm thức ngổn ngang những đêm rằm

Quê cũ: bên kia thái Bình Dương
Ai gây nên lắm nỗi đoạn trường
nước mất, nhà tan ..người tin bặt
Ai sẽ cùng xây lại tình thuơng?

Đây đó người lên xuống biểu tình
ngóng xem tin vào mỗi bình minh
đất cắt mất theo đời nhược tiểu
trở trăn hoài muôn vạn anh linh

Vận nước nay trăm mối tơ vò
nổi trôi theo xâu xé nhỏ to
càng hiểu càng thêm niềm đau buốt
khi mơ ngày dân chủ tự do...

Đất, đảo, tài nguyên và cả người
đã trở thành những món hàng tươi
đổi chủ, đổi tên ... lòng có đổi (?)
cờ đổi nay cho tiếng khóc, cười

Vẫn cầu mong nòi giống Tiên Rồng
sẽ một ngày dựng lại non sông
cả nước được tự do no ấm
dưới suối vàng yên nghỉ cha ông...

Minh Phượng
15/8/2012
Comments