Người hỏi ...Người hỏi sao vẫn chưa hết đau ...
37 năm chưa hết phai mầu?
xin thưa: máu đỏ cùng tang trắng
chắc cả đời chưa thể quên mau!

Người hỏi sao cứ mãi muộn phiền
cuộc đời là thế: phải đảo điên!
gió đổi phải xoay cho dễ thở
có được chút tiền sẽ thành tiên!

đất nước bây giờ đã sang trang
có dinh cơ sang trọng huy hoàng
sao cứ mãi nhìn nơi khốn khó
rồi ngậm ngùi, bứt rứt, hoang mang...

tự do- nhân quyền-độc lập ...chi?
cứ mãi băn khoăn có được gì?
sao không thấy người dân giờ chỉ
mong đời no ấm, hay mong đi!

Và sao tôi cứ mãi lặng thinh 
cứ mãi buồn về những điêu linh
không làm chi được thì hãy gắng
hoan hỷ tuyên dương những cuộc tình!

Vẫn biết thuờng trong kiếp con người
mong cầu danh lợi, đẹp, dòn, tươi
nhưng sao đành ...
hỡi ai quay mặt
khi khổ đau vây bủa bao đời...

nếu quên chắc đã khỏe được rồi
những bóng năm nào dẫu xa xôi
và ước mơ nào cho quê mẹ
hết làm ray rứt chút thân côi

Người nói tôi nghe thêm nghẹn ngào
hồn thiêng sông núi những năm nao
giờ có còn? hay mang chôn cất
theo những thâm tình đã hư hao....

M.Phượng
4/21/2012
Comments