Nghe Tin ....*
Nghe tin truyền đơn rải hôm qua
khẩu hiệu, tuyên ngôn rất đậm đà
rõ ràng, đĩnh đạc ai lên tiếng
hiệu triệu bao người mau tỉnh ra

chút niềm tin lóe sáng trong tôi
mong lòng dân nay đã chín rồi
thoáng ngậm ngùi tần ngần tưởng niệm...
bao đời lưu lạc... đã mây trôi !

vạn oan hồn lây lất lênh đênh
khắp quê huơng sông núi gập gềnh
dân đói nghèo rách bươm tơi tả
cả đời sóng vỗ kiếp chông chênh

Mẹ Việt Nam ơi có nghe không
tiếng ai than khóc xót xa lòng
những suy đồi giết dân, bán đất
bao kiếp người lây lất long đong

tâm linh người xơ xác lao đao
dân chủ, tự do đựợc bán rao
Ai vui trên phồn vinh cướp được
bên bất công, điên đảo muôn màu


Xin nguyện cầu cho...

muôn lòng khao khát lửa Quang Trung
nữ lưu nước Việt với anh hùng
thắp đuốc tự do không nghi ngại
trên đường gian khổ vẫn ung dung

những nguòi con yêu đất nước tôi
những thanh niên cùng khổ lâu rồi
đủ kiên trì lòng không giao động
trí sáng ngời nhân bản lên ngôi....

Minh Phượng


* Tuổi Trẻ Yêu Nước (TTYN) rãi truyền đơn ở cầu An Sương Sài Gòn ngày 10/10/2012
 


Comments