Mưa Tháng Tư-2014

Mưa tháng tư

Posted on Tháng Tư 26, 2014 by VTMP


Bên ngoài mưa rớt rơi
mây xám giăng khung trời
theo dòng sông tưởng niệm
tháng tư nào tả tơi

Dòng suối lệ chưa vơi
không nói chi nên lời
tiếng mưa buồn hiu hắt
còn có ai trong đời….

Cố gắng quên cơn sầu
bên giòng đời qua mau
vết thuơng nào tóe máu
vết dao hằn thâm sâu

trong tiếng nấc nghẹn ngào
bên ngút ngàn thuơng đau
người đi tim chết lịm
giấc mơ nào lao xao

lây lất khắp muôn phương
chút tin yêu vô thuờng
ai còn mong phép lạ
cứu bao đời thê lương?

vẫn tin có một ngày
muôn lòng chung nắm tay
trí nhân thay gian ác
dân thôi hết đoạ đày…

Minh Phượng


Comments