"Mả đẹp mồ yên"


.


Ba mươi tám năm lại trôi qua
nhớ những ngày lên thăm mộ Ba....
Rồi tin bên nhà kêu "bốc mộ"
Nghĩa trang Ba nằm bị san ra*

Ba với em thật quá mắn may!
"được " đào lên, xương vẫn đủ đầy
Xương ba khô, xương em còn thịt
đều được nung thành tro lất lây

Về chùa quê, mộ lại xây lên
tro được chôn, ghi rõ bảng tên
nay có tin "nghĩa trang" lại sắp
bị san bằng, để cất nhà (?) thêm!

Nhưng vẫn thấy mình còn quá may
làm nguòi thân của những tro này
Má  lo toan  kiếm nơi chôn lại!
tro cốt chồng, con..những phơi bày

Huơng khói nào cho ấm những hồn?
Của nguòi ngã xuống chằng ai chôn...
cốt xương nay...món hàng trao đổi
vở kịch  cho "tình nghĩa" bán buôn**

Dân bây giờ chẳng đủ cơm nhai
Nguòi chết xưa còn bận trí ai ?
Khéo léo rao tuồng theo "nghĩa tận"
Mánh mung sơn phết những chiêu bài**

Ba
đi công tác đã hy sinh
cùng với bao nguòi...những anh linh
có xác ai vùi trong gió bụi
máu xương tan biến trải thân mình

Nỗi đau nào thấm tận vào tim
Băm tám năm qua...chẳng lặng chìm
Xưa viếng, lau chùi, san cỏ dại
Nay thăm, mong mộ được nằm yên

Xin thắp lên chút nén huơng lòng
Bên trời lặng nhớ cốt long đong
thuơng trò đời dối gian mưu lợi
"Mả đẹp mồ yên" những có-không ....


Minh Phượng

 * Mỗi tuần vào hơn một năm cuối trước khi mất nước, Phượng đều lên thăm mộ Ba và tự nhặt cỏ, lau chùi cho sạch sẽ...Ba mất năm 64, em gái mất năm 74. Sau 75 phải bốc mộ theo lệnh "nhà nước"vì nghĩa trang Đô Thành bị giải tỏa.


** Sự kiện trùng tu NTQDBH

Comments