Gửi "Bạn" tôiBài tôi viết tả những ngày xưa
"Bạn" tôi cản lại bảo đừng đưa
Đời nay "nhà nước" không ai thích
nghe lời chê: đảng "lỡ" lọc lừa

Ngày xưa.... Bạn nhỉ cũng trôi xa
những nhớ thuơng trường cũ đậm đà
lời bạn giờ nghe sao quá lạ
giới ranh nào đã chợt phân ra

Cha anh ta bỏ xác hy sinh
cho tự do, dân chúng an bình
ta đã làm gì cho tổ quốc?
hay hững hờ với cả thuơng binh?

Tôi nghe bạn nói mắt thêm cay
những cái "siêu" trên giải đất này
siêu máy, siêu sao, siêu "chức trách"
dân nghèo? Thây kệ nó hôm nay!

Phải thế không ơi bạn rất "thân"
xin cùng tôi ngó lại cho gần
trẻ thơ còn rách bươm la lết
  chẩng khác hồn oan giữa cõi trần

Đất mước mình giờ quá giỏi giang!
bao nữ sinh khoe những món hàng
rao bán thân, đền ơn dưỡng dục
ruộng lúa không người cấy bỏ hoang

Bạn chụp cho tôi cảnh nhởn nhơ
liên hoan sinh nhật lắm sữa bơ
Vui! Nhưng đừng bắt tôi đui chột
bao điều gian trá: chẳng là mơ!

Rồi bạn khoe tôi những "phước duyên"
đại gia nay lắm bạc nhiều tiền
vài ngàn thảy cho người cơ cực
gom vạn đồng sống cảnh thần tiên

Tôi vẫn mơ và vẫn cố mong
ngày nào giặc trả lại non sông
linh hồn dân tộc không mai một
cho tự do sưởi giống Lạc Hồng

Minh Phượng

15/6/12
Comments