30 tháng tư-2015

30 tháng tư…

Posted on April 30, 2015 by VTMP

30 tháng tư lại đến rồi
khi đàn chồn cáo tự phong ngôi
khi đồng minh phủi tay, lươn lẹo
khi quỷ hiện hình giết dân tôi

30 tháng tư lắm ngổn ngang
quê xưa bên góc nhớ hoang tàn
khi người buông súng theo quân lệnh
tuẫn tiết! nghẹn ngào sử sang trang

30 tháng tư triệu triệu đời
ngục tù tăm tối khắp nơi nơi
dân oan lên tiếng: thân tan tác
người vượt biên: thà chết giữa khơi

30 tháng tư bốn thập niên
khi ác gian cai trị dân hiền
khi đất cha ông xưa để lại
nay chúng đem mua bán liên miên

30 tháng tư giải phóng ai?
tự do? no ấm? thật khôi hài!
trẻ già lây lất trong đói khát
tăm tối phủ chìm những sớm mai

30 tháng tư: thắng hay thua?
Chủ nghĩa ngoại lai chúng theo hùa!
để nước thụt lùi, bên tham vọng
để người tức tưởi bởi bán, mua….

30 tháng tư… vẫn cầu mong
hồn quê canh cánh giữ trong lòng
bên đàn con cháu không e ngại
dựng lại cơ đồ giống Lạc Long

Minh Phượng

Comments