30 tháng tư-2013
Cuối tháng tư nghe vẫn vọng vang
tiếng nguòi xuôi ngược buổi tan hàng
đầu hàng! súng đạn nào ngưng lại?
im lặng nghe niềm tin  vỡ tan...


Năm tháng tương tàn trên đất cha
"hòa bình"  cho tiếng nấc gần xa
chôn dầu vượt sóng rời xa xứ
"cải tạo" trở về: những bóng ma!


Có giấc mơ nào mãi lắt leo
muốn bỏ, muốn quên những gieo neo
lại cuối tháng tư...đành khấn nguyện
no ấm về trên khắp nước nghèo


Tưởng niệm bao nguòi đã hy sinh
năm xưa giữ nước giữ an bình
xin về chứng giám câu kinh nguyện
cho ngày quê Mẹ hết u minh


Vẫn còn đây giòng máu tiên rồng
hồn nước trải tràn giữa núi sông
mong một ngày quê huơng thấy lại
tự do ngời sáng cả trời Đông....

M.Phượng
30/4/2013
Tiếng súng ba muơi - anh KCL hoạ lại


Ba muơi tiếng súng vẫn còn vang 
Tử chiến muôn quân chẳng chịu hàng 
Rồng rắn  mất đầu thân xấp ngửa
Non sông vì thế ngậm ngùi  tan 


Di ảnh bàn thờ khấn tiếng Cha 
Trầm huơng nghi ngút thoảng gần xa
Hồn thiêng sông núi anh linh gọi 
Chẳng thể nhục hèn dẫu hóa ma


Tháng tàn nguyệt tận  ,lắm cheo leo
Kẻ nguợc nguời xuôi buông bỏ neo
Một mảnh thuyền con  vào bão tố 
Chẳng sờn chi sợ ,hiểm nguy nghèo


lòng đau thắp nến khóc nhân sinh 
Tử sỉ  vong thân giữ thái bình 
Hiển hiện anh linh xin chứng giám 
Diệt bầy lang sói ,rạng bình minh 


Thế hệ thanh niên con cháu  Rồng 
Đứng lên nối gót cứu non sông
Trùng trùng non nuớc lời quân tiến 
Đất Việt ngàn năm rạng á đông 


Comments