Giỗ Ba

 

Mồng sáu tháng ba ngày giỗ Ba
48 năm rồi như vút qua
trong con Ba thường luôn ẩn hiện
thuơng mến ngày xưa vẫn đậm đà

Dẫu biết Ba nay siêu thoát rồi
Vẫn mong được gọi tiếng Ba thôi!
tháng ngày thơ ấu an vui ấy
theo mãi đời con với mây trôi

Mất Ba tang trắng... con thơ ngây
chạy tung khoe bạn: "ngó đây này!
Áo tao mới có, thêm khăn bịt"
xoa suýt bạn kêu: "sướng quá bây!"

Giỗ Ba...con thắp nén huơng lòng
gửi hồn theo nhánh nhớ mênh mông
hôm nay đi dạy con vẽ lại
đàn vịt Ba bày vẽ trên sông...

Và nhớ đến Ba con mỉm cười
muộn phiền rũ bỏ với hoa tươi
gủi bao kính mến theo hương khói
bắt chước Ba: thương hết mọi người!

Minh Phượng
3/27/2012
Comments