Kính Tiễn Thầy Huỳnh Minh Tâm

Kính tiễn Thầy Huỳnh Minh Tâm

Posted on Tháng Tư 6, 2014 by VTMP

Lại thêm một chiếc lá lià cành
để thấy kiếp người quá mỏng manh
kính tiễn Thầy về nơi Tịnh Độ
nơi không còn có những trọc thanh

Xa quá đành thôi gửi tấc lòng
nguyện cầu Thầy nhẹ bước thong dong
khí anh hùng mãi theo non nước
sẽ độ dân, mau hết cùm gông…

Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến Thầy Huỳnh Minh Tâm. Xin nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ cho Thầy chóng về miền Tịnh Độ.

Vô cùng thương tiếc,

Minh Phượng

Comments