Hè đến- LKN 2013Hè đến năm nay bao luyến thuơng
Thầy Cô,  anh chị em chung trường
bâng khuâng tin nhắn gieo khung nhớ
rạng rỡ môi cười gửi vấn vương

Cám ơn người đến từ phương xa
Nghĩa Tử năm xưa "Quốc" một nhà
tay nắm tay mừng rưng mắt lệ
vui ngày hạnh ngộ khúc hoan ca

M.Phượng
22/6/2013
Comments