Có- không....

green leaves

Vẫn nhớ trong lòng câu chúc nhau
nắng xuyên cây lá vẫn xanh màu
xin cho thắm đậm tim nhân loại
sương đọng hoa vàng chẳng biến mau

Có những người anh em Q ta
giấc mơ :  manh chiếu trải hiên nhà...
email,  mạng lưới....: chi? mô? lạ!
Từ Thức về trần? có khác xa....

Mộng ước đơn sơ giữa đất trời
Chút tình Q thắp sáng muôn nơi
Để trong tâm thức mù khơi ấy
vẫn ấm tim côi - ấm cuộc đời...

Có lẽ nơi này ...một giấc mơ!
trền miên sóng vỗ cõi xa mờ
phù vân thua-được bao lâu nhỉ
mê- tỉnh, có-không - sẽ đến bờ...

M Phượng
2/3/2012
Comments