Chút Lòng Tri Ân


delphinium-boat-The-Flower-Appreciation-Society

Mùa Tạ Ơn về Thầy cô xưa hỡi
rộn rã thâm tình hạnh ngộ muôn nơi...
Dõi cánh chim bay hiu hắt ven trời
Gửi nhung nhớ... trường xưa ơi vời vợi!

Nơi ấy xôn xao bao lòng mong đợi
Chốn đây lững lờ sương khói chơi vơi...
Theo gió mênh mang mây trắng bên đời
Bâng khuâng chút lòng tri ân xin gởi...

Qua bao năm niềm tin không thay đổi
Phút thanh thoát nào tâm thức lên khơi
Gói trọn thuơng yêu êm ấm bao lời
Đã soi sáng đường đời xa dịu vợi ...

Minh Phượng

TATC 2011 

Comments