Thơ Bảo Thông (GS Lê Thái Ất)

Thơ Bảo Thông (GS Lê Thái Ất)

16 Tháng Một 2012

Chúc Mừng Năm Mới

Năm 2012 Nhâm Thìn

Hết năm là Tết đến nơi,

Mới hay thấm thoát đời người trôi nhanh!

Nhớ nhau không chúc không đành,

Mà thăm mà chúc thường tình thế gian!

Cùng nhau trì niệm TỊNH AN,

TÂM KHÔNG đối cảnh chữ NHÀN hưởng chung.

Chúc nhau chứng đắc TÂM KHÔNG:

Không tham, không luyến, không mong, không cầu,

Không tức giận, không lo âu,

Không nghi, không mạn, không sầu, không tham,

Không mê muội, không xảo gian,

Cõi trần không nhiễm TỊNH AN Tâm mình.

TỊNH AN liền hiển QUANG MINH,

QUANG MINH tỏa sáng nhân sinh chữ TÌNH.

Bảo Thông

Mừng Xuân Tân Mão

Đón Xuân hoan hỷ chúc mừng

Tùy duyên lạc đạo vui cùng thế gian,

Nguyện cho Trí tịnh Tâm an,

Sáng ngời Tuệ giác, vẹn toàn Chân Như

Bảo Thông

Thân gửi thi hữu Chu Giang

Đọc bốn câu thơ chúng mình làm chung nhau mỗi người hai câu, nhận thấy còn dư ý nên thân tặng bạn bài thơ sau:

Tuy chưa gặp mặt cầm tay,

Nhưng lòng tương ngộ từ ngày biết nhau,

Lời Thơ ý Đạo đôi câu

Duyên Thơ trao đổi hết sầu sót sa!

Thân già ngày một thêm già,

Càng già càng thấy thiết tha yêu đời.

Nguồn thơ lai láng ai ơi!

Tâm càng rộng mở, miệng cười càng tươi.

Bảo Thông

Tặng Bạn Cao Niên

Lúa phơi già nắng ngon cơm,

Gừng già mới dạy cay thơm mùi gừng,

Sức già có trải cố cùng

Lòng già mới tỏ kiên trung một điều.

Trời già thử thách trớ trêu,

Trăng già mọc lặn bao nhiêu đổi rời.

Tre già măng mọc ai ơi!

Tâm an trí tịnh thảnh thơi TUỔI GIÀ.

Bảo Thông


Comments