Page authors

  • le phuong
    May 26, 2012

Site owners

  • le phuong

Lượt truy cập thứ:

Sản Phẩm‎ > ‎

Thí Nghiệm Trong Phòng

Thí nghiệm các tính chất cơ lý của đất, đá
 
- Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng- Thí nghiệm xác định hệ số nén lún:- Thí nghiệm xác định sức kháng cắt bằng máy nén 3 trục

Comments