Sản Phẩm‎ > ‎

Thí Nghiệm Trong Phòng

Thí nghiệm các tính chất cơ lý của đất, đá
 
- Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng- Thí nghiệm xác định hệ số nén lún:- Thí nghiệm xác định sức kháng cắt bằng máy nén 3 trục

Comments