สพฐ.ประกาศชื่อบรรจุครูใหม่ปลายเดือนนี้

สพฐ.ระบุรัฐยืนคืนอัตราเกษียณเต็ม 100 % ภายใน 2 ปี จะได้ครูใหม่เกือบ 20,000 อัตรา ส่วนหนึ่งเกลี่ยไปบรรจุในโรงเรียนขาดแคลนครู เผยเตรียมประกาศรายชื่อสอบบรรจุครูใหม่ปลายพฤษภาคมนี้ ผู้ทำคะแนนเกิน 60% จะขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี

 
       นายพิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กล่าวว่า ปลายเดือนพฤษภาคมนี้จะประกาศผลสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู 4,263 อัตรา โดยสอบภาค ก. ไปแล้วเมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยจะกำหนดสอบภาค ข. วันที่ 24-25 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะตรวจข้อสอบและประกาศผลได้ปลายเดือนพฤษภาคม
       
       การประกาศผลสอบจะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 36 แห่ง ที่จัดสอบบรรจุครูในครั้งนี้ โดยนำรายชื่อผู้ที่ทำคะแนนได้เกินร้อยละ 60 ขึ้นบัญชีตามลำดับคะแนนแล้วเรียกตัวไปบรรจุตามอัตราว่างของแต่ละเขต ซึ่งบัญชีนี้จะมีอายุ 2 ปี หากมีมีตำแหน่งว่างใน สพท.นั้น ก็เรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อไปบรรจุได้ พร้อมกันนี้ สพท.อื่น มีตำแหน่งว่างอาจมาขอตัวไปบรรจุแทนได้ด้วย
       
       “รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้ มีสิทธิได้รับการบรรจุสูง เพราะช่วง 2 ปีนี้ สพฐ.น่าจะได้คืนอัตราเกษียณมาเพื่อรับข้าราชการครูใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 อัตรา และการเปิดสอบบรรจุครูครั้งนี้ เกิดจาก สพฐ.ได้คืนอัตราเกษียณปี 2550 มา 100 % และปี 2551 น่าจะได้คืนอัตราเกษียณ 100 % เช่นกัน รวม 2 ปีประมาณ 5,600 อัตรา นอกจากนี้คาดว่าน่าจะมีครูเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดปี 2551 ประมาณ 8,000 อัตรา ทั้งนี้ได้มีการตกลงกันไว้ว่าจะต้องคืนอัตราเกษียณของผู้ที่เข้าโครงการเออรี่รีไทม์เต็ม 100 % เพราะฉะนั้น สพฐ.จะได้คืนอัตราเกษียณช่วงปี 2550 – 2551 เกือบ 20,000 อัตรา”
       

       นายพิษณุ กล่าวว่า เมื่อได้อัตราเกษียณปี 2551 กับผู้ที่เข้าโครงการเออรี่รีไทม์ มาแล้ว ทาง สพฐ.ก็จะเกลี่ยอัตราให้สำนักงานเขตพื้นที่ต่าง ๆ หากเป็น สพท.ที่มีบัญชีรายชื่ออยู่ เรียกตัวผู้ที่อยู่ในบัญชีมาบรรจุเพิ่มเติมได้ทันที ส่วน สพท.อื่น จะต้องดำเนินการจัดสอบแล้วขึ้นบัญชีของตัวเอง หรือจะใช้วิธีขอตัวจากบัญชีของ สพท.อื่นก็ได้ เมื่อมีอัตราเกษียณและครูเข้าโครงการเออรี่รีไทม์ สพฐ.จะมีโอกาสรับครูใหม่เข้ามาได้เป็นจำนวนมาก มั่นใจว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนได้ระดับหนึ่ง

Comments