อัตราค่าบริการ

จากสนามบินภูเก็ต รถเก๋ง รถตู้ ไป - กลับ จากป่าตอง รถเก๋ง รถตู้ ไป - กลับ
สนามบินภูเก็ต - ตัวเมืองภูเก็ต  700  1,000 โทร ป่าตอง - สนามบิน 800   1,000   โทร
สนามบินภูเก็ต - ป่าตอง 800 1,000
ป่าตอง - อ่าวปอ800 1,000  โทร 
สนามบินภูเก็ต - กะตะ / กะรน  1,000  1,200 โทร ป่าตอง - ลากูน่า  600 800 โทร
สนามบินภูเก็ต - ราไวย์ 1,000 1,200 โทร ป่าตอง - หาดในยาง  800  1,000  โทร 
สนามบินภูเก็ต - ในหาน 1,000 1,200 โทร ป่าตอง - ในทอน  1,000  1,200 โทร

สนามบินภูเก็ต - แหลมพันวา

1,000 1,200  โทร  ป่าตอง - หาดลายัน  700   1,000 โทร
สนามบินภูเก็ต - กมลา  700  1,000  โทร  ป่าตอง - หาดบางเทา, หาดสุรินทร์  600  800 โทร
สนามบินภูเก็ต - ลากูนา  600 800   โทร  ป่าตอง - หาดกมลา 500  700 โทร
สนามบินภูเก็ต - อ่าวปอ  600 800  โทร  ป่าตอง - หาดกะตะ, กะรน  500  700 โทร
สนามบินภูเก็ต - เจดับบลิวมาริออต  800 1,000  โทร  ป่าตอง - หาดราไวย์  800  1,000 โทร
สนามบินภูเก็ตท่าเรือ       ป่าตอง - แหลมพันวา  800  1,000 โทร
สนามบินภูเก็ต - ท่าเรือรัษฎา 600 800 โทร ป่าตอง - ในตัวเมือง 600  800 โทร

สนามบินภูเก็ต - ท่าเรือฉลอง

800 1,000  โทร  ป่าตองท่าเรือ      
สนามบินภูเก็ต - ท่าเรือมารีน่า 600   800   โทร ป่าตอง - ท่าเรือรัษฎา  600   800  โทร
สนามบินภูเก็ต - ท่าเรือโบทลากูน 600 800  โทร  ป่าตอง - ท่าเรือฉลอง 600  800  โทร
สนามบินภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ 600  800   โทร  ป่าตอง - ท่าเรือมารีน่า  600  800 โทร
สนามบินภูเก็ต - ท่าเรือยอชต์เฮฟเว่ 700  900  โทร ป่าตอง - ท่าเรือโบทลากูน  600  800  โทร 
สนามบินภูเก็ตสนามกอล์ฟ       ป่าตอง - ท่าเรืออ่าวปอ    800   1,000   โทร 
สนามบินภูเก็ต - บูลเคนยอน 600 700   โทร  ป่าตอง - ท่าเรือยอชต์เฮฟเว่น  1,000 1,200 โทร

สนามบินภูเก็ต - ภูเก็ตคันทรีคลับ

600 800  โทร  ป่าตองสนามกอล์ฟ       
สนามบินภูเก็ต - ล๊อคปาล์ม 600  800  โทร ป่าตอง - บูลเคนยอน  800   1,000  โทร 
สนามบินภูเก็ต - มิชชั่นฮิลล์  500 700  โทร  ป่าตอง - ภูเก็ตคันทรีคลับ  500 700  โทร  
สนามบินแหล่งบันเทิงช้อปปิ้ง       ป่าตอง - ล๊อคปาล์ม  500 700  โทร  
สนามบินภูเก็ต - ภูเก็ตแฟนตาซี  600  800  โทร  ป่าตอง - มิชชั่นฮิลล์  800  1,000  โทร 
สนามบินภูเก็ต - ไซมอนคาบาเรต์ 800  1,000   โทร  ป่าตองแหล่งบันเทิงช้อปปิ้ง      
สนามบินภูเก็ต - โรงเบียร์ / เซ็นทรัล 600  800   โทร  ป่าตอง - ภูเก็ตแฟนตาซี  500  600   1000 
สนามบินภูเก็ต - ตลาดท้ายรถ 600 800  โทร  ป่าตอง - ไซมอนคาบาเรต์  300 400  800 
สนามบินภูเก็ตพังงา         ป่าตอง - โรงเบียร์ / เซ็นทรัล  500 700  1,000 
สนามบินภูเก็ต - ท่าเรือทับละมุ  2,000  2,500 โทร ป่าตอง - ตลาดท้ายรถ 500 700 1,000
สนามบินภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวพังงา 2,000  2,500  โทร ป่าตองพังงา       
สนามบินภูเก็ต - สองแพรก 2,000  2,500 โทร ป่าตอง - ท่าเรือทับละมุ  2,000   2,500   โทร 
สนามบินภูเก็ต - กระโสม (เจมส์บอนด์)  2,000   2,000 2,500 ป่าตอง - ท่าเรืออ่าวพังงา  2,000  2,500   โทร 
สนามบินภูเก็ต - เขาหลัก (เซ็นเตอร์)  2,000   2,500  โทร  ป่าตอง - สองแพรก  2,000  2,500  โทร
สนามบินภูเก็ต - เลอเมอร์ริเดียนเขาหลัก 2,000  2,500  โทร  ป่าตอง - กระโสม (เจมส์บอนด์)  2,000 2,500 2500
สนามบินภูเก็ตกระบี่       ป่าตอง - เขาหลัก (เซ็นเตอร์)  2,000  2,500  โทร 
สนามบินภูเก็ต - อ่าวนาง 2,500 3,000 โทร ป่าตอง - เลอเมอร์ริเดียนเขาหลัก  2,000  2,500  โทร
สนามบินภูเก็ต - ตัวเมืองกระบี่   2500 2900 โทร ป่าตองกระบี่      
สนามบินภูเก็ต - เกาะลันตา   3000 4000 โทร  ป่าตอง - อ่าวนาง  3000   3500  โทร
สนามบินภูเก็ตสุราษฎร์ธานี            ป่าตอง - ตัวเมืองกระบี่ 3000  3500  โทร 
สนามบินภูเก็ต - ท่าเรือดอนสัก  4000   4500 โทร  ป่าตอง - เกาะลันตา 3500  4500  โทร 
สนามบินภูเก็ต - เขาสก  3500   3500 โทร ป่าตองสุราษฎร์ธานี      
สนามบินภูเก็ตจังหวัดต่าง ๆ          ป่าตอง - ท่าเรือดอนสัก   4000  4500  โทร
สนามบินภูเก็ต - ตัวเมืองระนอง  4500  5000 โทร  ป่าตอง - เขาสก  3500 3500 โทร
สนามบินภูเก็ต - หาดปากเมง, ตัวเมืองตรัง  5500  6000 โทร  ป่าตองจังหวัดต่าง ๆ      
สนามบินภูเก็ต - หาดใหญ่, ตัวเมืองสงขลา  7000  7500 โทร  ป่าตอง - ตัวเมืองระนอง   4500  5000  โทร 
สนามบินภูเก็ต - ปาดังเบซาร์  8000   8500 โทร ป่าตอง - หาดปากเมง, ตัวเมืองตรัง  6000  6500  โทร 
สนามบินภูเก็ต - สตูล, ปากปารา, ท่าเรือตำมะรัง  7000    7500  โทร  ป่าตอง - หาดใหญ่, ตัวเมืองสงขลา  7000   7500  โทร
สนามบินภูเก็ต - ตัวเมืองนครศรีธรรมราช  5500   6000 โทร  ป่าตอง - ปาดังเบซาร์ 8000  8500  โทร 
สนามบินซิตี้ทัวร์       ป่าตอง - สตูล, ปากปารา, ท่าเรือตำมะรัง  7000 

7500

โทร
สนามบินภูเก็ต - ซิ้ตี้ทัวร์ 5 ชั่​​วโมง  1800    2000  ป่าตอง - ตัวเมืองนครศรีธรรมราช 5500  6000   
สนามบินภูเก็ต - ซิ้ตี้ทัวร์ 8 ชั่วโมง  2200    2500  ป่าตองซิตี้ทัวร์      
        ป่าตอง - ซิ้ตี้ทัวร์ 5 ชั่​​วโมง 1800 2000 -
        ป่าตอง - ซิ้ตี้ทัวร์ 8 ชั่วโมง

2200

 2500       -

กรุณาติดต่อ คุณต้นตระกูล ละงู

098-683 8730

ริการ 24 ชม