ข่าวประชาสัมพันธ์

 ด่วน !

 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งแม่บ้านประจำหอพัก 1  อัตรา
เงินเดือน  9,000 บาท (มีค่าล่วงเวลาพิเศษเพิ่มให้)  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  11  มกราคม 2561

รูปภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล            
                                                                                                     
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                 
 สานฝันสู่งานอาชีพประมวลภาพกิจกรรม

YouTube Video


 

วิดีโอ YouTube

 

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล  จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนออทิสติก  และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 ข่าวการศึกษา
 
https://www.kroobannok.com/category29.data                                                                                   สมุดจองเลี้ยงอาหาร
 https://docs.google.com/document/d/10mYJkeK9X-DNkbXWo1j32sabsCpzV6bpq-Dm6XQ8FHo/edit?usp=sharing