ข่าวประชาสัมพันธ์

 ด่วน !

 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1  อัตรา
เงินเดือน  9,000 บาท  รับสมัครตั้งแต่บัดดนี้ จนถึงวันที่  15  ธันวาคม 2560
 
  
    
รูปภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล                                                                                                                 
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                 
 สานฝันสู่งานอาชีพประมวลภาพกิจกรรม

YouTube Video


 

วิดีโอ YouTube

 

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล  จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนออทิสติก  และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 ข่าวการศึกษา
 
https://www.kroobannok.com/category29.data                                                                                   สมุดจองเลี้ยงอาหาร
 https://docs.google.com/document/d/10mYJkeK9X-DNkbXWo1j32sabsCpzV6bpq-Dm6XQ8FHo/edit?usp=sharing