1994

XƯỞNG ĐIÊU KHẮC PHÚC THẠCH HÃN - 139 NGUYỄN KIỆM-SG

1996

MỸ THUẬT THẠCH HÃN- O5 NGCHÍ THANH BUÔN MA THUỘT

1997-2005

MỸ THUẬT KHÁNH LINH - 06 PHẠM VĂN NGHỊ - ĐÀ NẴNG

06-6-2006: CTy TNHH XÂY DỰNG MỸ THUẬT THẠCH HÃN

128 YÊN BÁY - ĐÀ NẴNGLẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ -TƯ VẤN - GIÁM SÁT -  TẠO MẪU - THIẾT KẾ

TRỰC TIẾP THI CÔNG