ต้นหนวดฤาษี


หนวดฤาษี

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tillansia usenoides L.

 ชื่อวงศ์ : Usnea

 ชื่อสามัญ : Spanish Moss

ลักษณะ
          ต้น หนวดฤาษี หรือ เคราฤาษี มีต้นเป็นสีเขียวเทา ลักษณะใบเป็นเส้น ๆ ห้อยลงสู่พื้น คล้ายหนวดฤาษี สามารถออกดอกได้แต่ดอกจะเล็กมาก และมีอายุเพียง 2-3 วันเท่านั้น


ประโยชน์
          มี ไว้ประดับเพื่อความสวยงาม แต่ทั้งนี้หนวดฤาษีอยู่ได้ด้วยการกินอาหารในอากาศ จึงเชื่อกันว่าอาจช่วยดักมลพิษที่มากับอากาศได้ด้วย โดยปลูกด้วยการใส่กระถางแล้วนำไปแขวนไว้ตามจุดต่าง ๆ 


การดูแลรักษา
          ดูแล ค่อนข้างง่าย ไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือดูแลรักษามากนัก เพราะรากที่มีของต้นหนวดฤาษีนั้นมีไว้เพียงเพื่อยึดเกาะเท่านั้น แต่ไม่ใช่ตัวนำทางอาหารเหมือนต้นไม้อื่น ๆ โดยต้นหนวดฤาษีสามารถอยู่ได้ด้วยการกินอาหารในอากาศ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นต้นไม้ตระกูลวัชพืชที่สามารถดูแลตัวเองได้นั่นเอง แต่ถ้าอยากใส่ปุ๋ยให้เจริญงอกงามก็สามารถทำได้ด้วยการพรมละอองปุ๋ยใส่สัก เดือนละครั้ง

 ที่มา : 33/1 บ.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

Comments