Ch01  Ch02  Ch03  Ch04  Ch05  Ch06  Ch07  Ch08  Ch09  Ch10  Ch11  Ch12  Ch13  Ch14  Ch15
Ch16  Ch17  Ch18  Ch19  Ch20  Ch21  Ch22  Ch23  Ch24  Ch25  Ch26  Ch27  Ch28  Ch29  Ch30
Ch31  Ch32  Ch33  Ch34  Ch35  Ch36  Ch37  Ch38  Ch39  Ch40  Ch41  Ch42  Ch43  Ch44  Ch45
Ch46  Ch47  Ch48  Ch49  Ch50  Ch51  Ch52  Ch53  Ch54  Ch55  Ch56  Ch57  Ch58  Ch59  Ch60
Ch61  Ch62  Ch63  Ch64  Ch65  Ch66

    Cựu Ước / 29. Isaia

- Chương 52 -

 

Giê-ru-sa-lem được giải thoát

1 Hỡi Xi-on, thức dậy, thức dậy đi, hãy biểu dương sức mạnh!

Hỡi thành thánh Giê-ru-sa-lem, hãy mặc lễ phục huy hoàng!

Vì từ nay, kẻ không cắt bì cũng như người ô uế

sẽ không còn bước vào thành thánh nữa.

2 Hỡi Giê-ru-sa-lem bị tù đày, hãy giũ bụi, đứng lên!

Nào thiếu nữ Xi-on bị tù đày, hãy mở tung xích xiềng buộc cổ!

3 Quả thật, Ðức Chúa phán như sau:

các ngươi đã bị bán đi mà không được một đồng,

thì sẽ được chuộc về cũng không mất một xu.

4 Quả thật, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này:

Lúc đầu, dân Ta xuống Ai-cập cư trú,

rồi bị Át-sua đàn áp bất công.

5 Bây giờ Ta ở đây để được gì? - sấm ngôn của Ðức Chúa.

Vì dân Ta đã bị đem đi mà không được một đồng,

còn bọn người thống trị chúng thì reo cười hể hả,

- sấm ngôn của Ðức Chúa -,

và suốt ngày danh Ta không ngớt bị cười chê!

6 Vì vậy, trong ngày ấy, dân Ta sẽ nhận biết danh Ta,

nhận biết rằng: chính Ta là Ðấng đã phán: "Này Ta đây!"

 

Tiên báo ơn cứu độ

7 Ðẹp thay trên đồi núi

bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an,

người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ

và nói với Xi-on rằng: "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị."

8 Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi

cùng cất tiếng reo hò vang dậy;

họ sẽ được thấy tận mắt Ðức Chúa đang trở về Xi-on.

9 Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế,

hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng,

vì Ðức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

10 Trước mặt muôn dân,

Ðức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người:

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta,

người bốn bể rồi ra nhìn thấy.

11 Lui ra, lui ra, ra khỏi nơi đây, đừng đụng tới những gì ô uế!

Ra khỏi Ba-by-lon mà thanh tẩy đi,

hỡi những ai mang đồ thờ phượng Ðức Chúa!

12 Các ngươi sẽ được ra, nhưng không vội vã,

sẽ không phải đi như là trốn chạy,

vì Ðấng tiền phong của các ngươi sẽ là Ðức Chúa,

và Ðấng hậu vệ sẽ là Thiên Chúa của Ít-ra-en.

 

Bài ca người Tôi Trung - Bài thứ tư

13 Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt,

sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng.

14 Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta

mặt mày tan nát chẳng ra người,

không còn dáng vẻ người ta nữa,

15 cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ,

vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại,

được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ.

Comments