Ch01  Ch02  Ch03  Ch04  Ch05  Ch06  Ch07  Ch08  Ch09  Ch10  Ch11  Ch12  Ch13  Ch14  Ch15
Ch16  Ch17  Ch18  Ch19  Ch20  Ch21  Ch22  Ch23  Ch24  Ch25  Ch26  Ch27  Ch28  Ch29  Ch30
Ch31  Ch32  Ch33  Ch34  Ch35  Ch36  Ch37  Ch38  Ch39  Ch40  Ch41  Ch42  Ch43  Ch44  Ch45
Ch46  Ch47  Ch48  Ch49  Ch50  Ch51  Ch52

    Cựu Ước / 30. Giêrêmia

- Chương 13 -

 

Ðai lưng tốt đã trở thành vô dụng

1 Ðức Chúa phán với tôi thế này: "Ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng. Nhưng đừng ngâm nước." 2 Tôi đã mua chiếc đai lưng như Ðức Chúa truyền và thắt vào lưng. 3 Có lời Ðức Chúa phán với tôi lần thứ hai rằng: 4 "Ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng. Hãy đứng dậy, đi đến Êu-phơ-rát và đem giấu trong một kẽ đá." 5 Tôi đi giấu đai lưng ấy ở Êu-phơ-rát, như Ðức Chúa đã truyền cho tôi. 6 Sau nhiều ngày, Ðức Chúa lại phán với tôi: "Ðứng dậy đi Êu-phơ-rát, lấy chiếc đai lưng Ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về." 7 Vậy tôi đi Êu-phơ-rát, tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã giấu về; nhưng này, chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì được nữa. 8 Bấy giờ có lời Ðức Chúa phán cùng tôi rằng: 9 "Ðức Chúa phán thế này: Ta sẽ huỷ diệt thói kiêu hãnh của Giu-đa và thói kiêu hãnh lớn lao của Giê-ru-sa-lem như vậy. 10 Dân xấu xa này không chịu nghe lời Ta, cứ ngoan cố cứng lòng, chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng; nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. 11 Vì, cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, Ta cũng thắt chặt cả nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa vào Ta như vậy, để chúng trở thành dân của Ta, dân đem lại cho Ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Sấm ngôn của Ðức Chúa.

 

Các vò rượu va chạm vào nhau

12 Ngươi sẽ nói với chúng lời này: "Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Vò nào cũng phải chứa đầy rượu." Nếu chúng nói với ngươi: "Chẳng lẽ chúng tôi lại không biết rõ vò nào cũng phải chứa đầy rượu hay sao?" 13 Ngươi sẽ nói với chúng: "Ðức Chúa phán như sau: Ðây, Ta sẽ làm cho toàn thể dân cư xứ này say tuý luý, từ các vua đang ngự trên ngai Ða-vít, các tư tế, các ngôn sứ cho đến tất cả dân cư ở Giê-ru-sa-lem. 14 Ta sẽ làm cho chúng đập nhau tơi bời, thậm chí cha con cũng đánh nhau, sấm ngôn của Ðức Chúa. Ta sẽ không thương xót, không nể nang, không đoái hoài đến chúng nữa. Ta sẽ tiêu diệt chúng.

 

Viễn ảnh lưu đày

15 Các người hãy nghe và hãy lắng tai,

đừng tự cao tự đại, vì chính Ðức Chúa phán.

16 Hãy tôn vinh Ðức Chúa, Thiên Chúa các người,

trước khi màn đêm buông xuống,

trước khi các người vấp chân vào núi chìm giữa bóng đen.

Các người mong đợi ánh sáng,

nhưng Người biến nó thành bóng tối âm u,

thành mây mù dầy đặc.

17 Nếu các người không nghe theo điều đó,

tôi chỉ còn âm thầm than khóc thói kiêu căng của các người.

Nước mắt tôi đầm đìa lã chã,

vì đàn chiên của Ðức Chúa bị dẫn đi đày.

 

Cảnh cáo vua Giô-gia-khin

18 Ngươi hãy nói với vua và thái hậu: Xuống chỗ thấp mà ngồi đi,

vì vương miện huy hoàng đâu còn trên đầu các người nữa.

19 Ở Ne-ghép, các thành bị phong toả, không một ai có thể giải vây.

Toàn thể Giu-đa phải đi lưu đày, đi lưu đày tất cả.

 

Cảnh cáo Giê-ru-sa-lem không chịu sám hối

20 Hỡi Giê-ru-sa-lem, ngước mắt lên mà nhìn

những người từ phương Bắc đến.

Ðâu cả rồi, đàn chiên được trao phó cho ngươi?

Ðâu cả rồi, bầy chiên dê từng làm ngươi rạng rỡ?

21 Ngươi nói sao, khi những kẻ từng được ngươi dạy dỗ

nay được đặt lên thống trị ngươi?

Chẳng lẽ ngươi không gặp phải những cơn đau quằn quại

như người phụ nữ lúc sinh con?

22 Nếu trong thâm tâm ngươi tự bảo:

"Tại sao điều ấy lại xảy đến cho tôi?"

Thưa vì những tội lỗi tày trời của các ngươi

mà các ngươi đã bị vén áo làm nhục.

23 Chẳng lẽ người Cút lại đổi được màu da,

và con báo lại đổi được những đốm đen trên mình?

Các ngươi là những kẻ quen làm điều ác

lại có thể làm điều thiện được sao?

24 Ta sẽ phân tán chúng

như những cọng rơm bị gió sa mạc cuốn bay lả tả.

25 Ðó là số ngươi bắt trúng, là phần Ta dành cho ngươi.

Sấm ngôn của Ðức Chúa.

26 nên chính Ta sẽ vén áo ngươi lên tận mặt

cho thiên hạ thấy ngươi trần truồng.

27 Thói ngoại tình, tiếng hí khoái lạc, trò dâm ô đĩ thõa của ngươi

trên những đồi cao, giữa cánh đồng, Ta đã nhìn thấy hết:

toàn những điều ghê tởm!

Khốn cho ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!

Ngươi còn không chịu thanh tẩy cho đến bao giờ nữa?

Comments