02 Yhteystiedot, hallitus ja toiminnan tarkoitus

1.    Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n hallitus 2017

Killan postiosoite on Kalliokorventie 35, 37800 Akaa
Killan puhelin on 044 2389 440 ja sähköposti phspojat@gmail.com

Puheenjohtaja 2017 Harri Salminen

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti hallituksessa (1+10 jäsentä) vuonna 2016 puheenjohtajan lisäksi ovat:


-         Matti Holkeri, varapuheenjohtaja       

-        Tuija Helin, sihteeri

-         Viljo Hokkanen, rahastonhoitaja

-         Ritva Mustasilta,

-         Pentti Sile'n,

-         Keijo Sipilä
-    Pekka Louhivuori
-         Raili Louhivuori
-         Heikki Parikka

-         Eino Nieminen


2.  Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry
 
Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry on rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikkana on Tampereen kaupunki.
 
Perinnekillan jäsenmäärä 16.2.2017 oli 210 henkilöä. 
 
Killan jäsenten keski-ikä oli tuolloin 80 vuotta, vanhin 97- ja nuorin 19-vuotias. Nyt 24.11.2009 alkaen sääntömuutoksella on killan toimintaan hyväksytty myös naisjäseniä. Kiltaan liittyy edelleen joka vuosi vanhoja sotilaspoikia ja nyt mm. pikkulottia sekä uusia ns. nuorempia jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita perinteiden säilyttämisestä. Heidät otamme mielihyvin mukaan osallistumaan toimintaamme ja tukemaan sitä.
 
Perusjäsenistön (lähes 160 henkilöä) muodostavat henkilöt, jotka ovat olleet sotilaspoikajärjestöstön jäseniä tai osallistuneet aikaisemmin Suojeluskuntain poikatoimintaan taikka toimineet pikkulottina tai lottatyttöinä. Osa entisistä sotilaspojista, lottatytöistä tai pikkulotista on myös veteraaneja.
 
6.4.2013 kilta on täyttänyt  20 vuotta.  Vuosijuhla pidettiin sunnuntaina 7.4.2013 Finlaysonin kirkossa ja sen jälkeen läheisessä Finlaysonin Palatsissa.   
 
3.   Perinnekillan toiminnan tarkoitus
 
Perinnekillan tarkoitus on vaalia Suojeluskuntain poikatoiminnan sekä vuosina 1941-1944 toimineen Sotilaspojat-järjestön ja lottatyttöjen/pikkulottien perinteitä, tutkia niiden historiaa sekä antaa ja tallentaa niistä oikeata tietoa nykyisille ja tuleville sukupolville. 
 
Perinnekilta voi myös osallistua killan tarkoitusperiä edustavien aatteellisten yhdistysten ja säätiöiden toimintaan. Kilta ei osallistu puoluepoliittiseen eikä sotilaalliseen toimintaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta julkaisee mm. painotuotteita ja järjestää perinnetoimintaan liittyviä jäsen- ja yleisötilaisuuksia.
 
Kilta voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta. 
 
Comments