02 Yhteystiedot, hallitus ja toiminnan tarkoitus

1. Yhteystiedot

Puheenjohtaja:
Erkka Välimaa                                                                    
Puhelin 040- 544 0060 tai 03-348 6518                                
 
Sihteeri:
Antti Yli-Mäenpää
GSM  040 - 4110 111
 
Rahastonhoitaja, kotisivujen päivitys, jäsenrekisterin ylläpito sekä jäsenmaksuasiat:
Antti Yli-Mäenpää
 
2.  Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n hallitus 2014 
  
Erkka Välimaa puheenjohtaja,  Matti Holkeri 1. varapuheenjohtaja,  Pentti Silen 2. varapuheenjohtaja, Antti Yli-Mäenpää sihteeri,  
 
Aki Aario, Erkki J. Kivinen (valokuvaaja), Raili Louhivuori,  Ritva Mustasilta, Eino Nieminen, Leo Orelma ja Keijo Sipilä. 
 

3.  Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry
 
Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry on rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikkana on Tampereen kaupunki.
 
Perinnekillan jäsenmäärä 31.12.2013 on 271 henkilöä.
 
Killan jäsenten keski-ikä on nyt yli 78 vuotta. Nyt 24.11.2009 alkaen sääntömuutoksella on killan toimintaan hyväksytty myös naisjäseniä. Kiltaan liittyy edelleen joka vuosi vanhoja sotilaspoikia ja nyt mm. pikkulottia sekä uusia ns. nuorempia jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita perinteiden säilyttämisestä. Heidät otamme mielihyvin mukaan osallistumaan toimintaamme ja tukemaan sitä.
 
Perusjäsenistön muodostavat henkilöt, jotka ovat olleet sotilaspoikajärjestöstön jäseniä tai osallistuneet aikaisemmin Suojeluskuntain poikatoimintaan taikka toimineet pikkulottina tai lottatyttöinä. Osa entisistä sotilaspojista, lottatytöistä tai pikkulotista on myös veteraaneja.
 
6.4.2013 kilta on täyttänyt  20 vuotta.  Vuosijuhla pidettiin sunnuntaina 7.4.2013 Finlaysonin kirkossa ja sen jälken läheisessä Finlaysonin Palatsissa.   
 
4.   Perinnekillan toiminnan tarkoitus
 
Perinnekillan tarkoitus on vaalia Suojeluskuntain poikatoiminnan sekä vuosina 1941-1944 toimineen Sotilaspojat-järjestön ja lottatyttöjen/pikkulottien perinteitä, tutkia niiden historiaa sekä antaa ja tallentaa niistä oikeata tietoa nykyisille ja tuleville sukupolville.
 
Perinnekilta voi myös osallistua killan tarkoitusperiä edustavien aatteellisten yhdistysten ja säätiöiden toimintaan. Kilta ei osallistu puoluepoliittiseen eikä sotilaalliseen toimintaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta julkaisee mm. painotuotteita ja järjestää perinnetoimintaan liittyviä jäsen- ja yleisötilaisuuksia.
 
Kilta voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta. 
 
Comments