ยินดีต้อนรับเข้าสู้พระเครื่องเมืองใต้

ในดินแดนของภาคใต้ของประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติเป็นดินแดนที่มีลักษณะคล้ายกับด้ามขวานของไทย
ในภาคใต้มีอาณาจักรโบราณอยู่ 3 อาณาจักรใหญ่ ได้แก่
1) อาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษที่ 7-14)
2) อาณาจักรตามพรลิงค์ (พุทธศตวรรษที่ 13-18)
3) อาณาจักรศรีวิชัย(พุทธศตวรรษที่ 13-19)
ในแต่ละยุคละสมัยมีคนนับถือพระพุทธศาสนามากพอสมควร เลยทำให้มีการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพบูชา
เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป