Idéer till Photo Story

Jag delar in mina idéer i tre olika: före, efter och skapa....


Efter
Den enklaste idén, och kanske den vanligaste, är att använda Photo Story till efterarbeten:

 • Studiebesök
 • Lägerskolan
 • Friluftsdagar
 • Läsåret

Före
Personal inom särskolan vet hur viktigt det är att eleverna får god information inför nya aktiviteter,
förflyttningar, möte med nya människor. Jag tänker mig att programmet skulle kunna vara en resurs i det arbetet.

Några exempel:

 • Elevens schema
                    Bilderna visar de olika aktiviteterna/lektionspassen
                    Schemat görs individanpassat beroende på elevens kunskap och förståelse.
                    Tal/text/bara bild/foto/ritade bilder/detaljerat eller inte...
 • Inför en utflykt 
                    Vad ska tas med?
                    Vart ska vi?
                    Vilka ska med?
                    Hur ska vi åka?
 • Presentation av ett nytt tema
                     Vad ska vi jobba med?
                     Hur ska vi jobba?
                     Var ska vi vara?
                     Vilka ska jobba ihop?

 • Redovisning
                    Eleverna kan också redovisa sina temaarbeten på detta sätt


Skapa
När det gäller att skapa med hjälp av programmet finns inga begränsningar!

 • Utgå från en berättelse
                    En traditionell saga med  inskannade målade bilder, foton på dramatiserande elever.
                    En egen berättelse med bilder.
                   
 • Utgå från bilder
                    Gör en berättelse av en bestämd bildserie.
                    Gör bilder i ett målarprogram som sätts ihop till en berättelse.

 • Utgå från musik
                    Låt eleverna göra en egen presentation av favoritartisten. Om arbetet används enbart innanför
                    klassrummets väggar är reglerna angående musikens användning färre.
                    Lyssna på musik, låt eleverna måla till och plocka sedan in bilderna i programmet. Se på dem
                    tillsammans medan ni lyssnar på musiken.
                    Använd programmusik och gör berättelser ihop med kompositörens egna tankar.

                                
Elever som har svårt att skriva kan lockas med att bara skriva en titel.
Eller strunta i det skrivna ordet och tala in i stället!

Här finns bild och ljud. Vad mer behövs?
                                                                                        Fantasi!


                                                                                                                Lycka till!!!