test

  • รับสมัครนักเรียนโครงการเปิดฟ้า โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  รับสมัครนักเรียนที่ออกกลางคันที่เรียนไม่จบจากโรงเรียนอื่น มีผลการเรียนมาสมัครไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน สนใจสมัครเรียน สอบถามได ...
    ส่ง 9 ก.พ. 2561 22:24 โดย ภัทรวดี เสมอเหมือน
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

  • บทความไม่มีชื่อ
    ส่ง 14 พ.ย. 2561 17:02 โดย Phothong pittayakom
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »