Cửa hàng thuốc thú y

Thông tin tuyên truyền

Mạng lưới thú y cơ sở

Tai lieu tham khao

Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản


Č
ĉ
ď
Phòng Thú y Cộng đồng Chi cục Thú y Tiền Giang,
20:52 21-04-2011
Comments