CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN CHẤN HƯNG NƯỚC VIỆT

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN CHẤN HƯNG NƯỚC VIỆT

 

 Kính gửi: Các anh, chị và các bạn doanh nhân Việt Nam!

 

 Doanh nhân Việt Nam đã được nhà nước cho phép lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm làm ngày tôn vinh giới doanh nhân. Vậy định nghĩa doanh nhân là gì?! Chúng ta hãy giở lại các sách dạy về bộ môn kinh tế chính trị học Mác –  Lê Nin vẫn còn đang được lưu hành thành giáo trình chính thức, bắt buộc phải học trong các trường đại học, cao đẳng, trung học, cao học … hiện nay. Để xem trong sách định nghĩa doanh nhân là gì? Doanh nhân là tên gọi mới lịch sự hơn cái tên cũ là: nhà tư bản, doanh nghiệp thay cho tên cũ là tư sản!

 

 Trong những năm gần đây nhà nước và xã hội có tôn vinh doanh nhân hơn. Tuy vậy doanh nhân vẫn chưa thật bình đẳng được với các giới khác trong xã hội. Ví dụ các doanh nhân có doanh nghiệp lớn, có nhiều công nhân thì không được hoặc khó vào Đảng! Nhưng điều quan trọng đặc biệt hơn là giới doanh nhân Việt Nam cho đến nay vẫn còn rất thiệt thòi đó là không được “đánh giá cao về đạo đức” vì doanh nhân chính là tên gọi “lịch sự” của từ nhà tư bản. Trong các giáo trình chính thức hiện nay của Việt Nam tại các trường từ phổ thông đến đại học ở bộ môn kinh tế chính trị học Mác – Lê Nin vẫn coi: Doanh nhân là đại diện cho giai cấp bóc lột, tòan bộ người lao động là thuộc về giai cấp bị bóc lột. Khi còn quan niệm doanh nhân là bóc lột thì doanh nhân sao có thể trở thành người có đạo đức tốt trong xã hội được!

 

 Là một doanh nhân, tôi cực lực phản đối điều Các Mác viết sai trong lý luận thặng dư sức lao động. Đó là sự xúc phạm rất lớn đến giới doanh nhân chân chính Việt Nam và thế giới. Các Mác sử dụng 2 công thức: T – H – T’ ( Tiền – Hàng – Tiền ) và G = c + v + m (G: tổng giá trị sản phẩm, c: giá trị nguyên vật liệu, v: là tiền lương trả cho công nhân, m: là thặng dư sức lao động hay lợi nhuận của doanh nhân). Từ 2 công thức đó, Các Mác tuyên bố: Tòan bộ tích lũy của doanh nhân là do chiếm đọat sức lao động của người làm thuê mà có.

Để minh chứng cho giới doanh nhân không thuộc về giai cấp bóc lột tôi xin chứng minh bằng ví dụ sau đây:

 

Năm 2008 tôi là người làm thuê, như vậy theo học thuyết của Mác, tôi thuộc về giai cấp bị bóc lột. Nhưng vì nhận thấy mình có năng lực kinh doanh, tôi đã bàn với gia đình cho phép thế chấp ngôi nhà riêng mà gia đình đang ở cho ngân hàng để lấy vốn mở doanh nghiệp tư nhân. Như vậy bản chất thực sự không phải vốn của tôi mà là vốn của ngân hàng. Tòan bộ vốn vay được tôi đầu tư nhà xưởng sản xuất và tuyển dụng 100 công nhân. Giả sử sức cống hiến và mức lương của các công nhân là bằng nhau.

 

- Tháng 1/2009 trung bình mỗi công nhân làm ra được lợi nhuận là 3 triệu đồng. Mức lương công nhân là 2 triệu đồng. Như vậy, theo học thuyết Mác tôi đã bóc lột của mỗi công nhân là 1 triệu đồng.

 

- Tháng 2/2009 trung bình mỗi công nhân làm ra được lợi nhuận là 1 triệu đồng, lương vẫn là 2 triệu đồng. Do tình hình khủng hỏang kinh tế thế giới và khó khăn kinh tế tại Việt Nam, việc làm ăn của doanh nhân bị thua lỗ là chuyện thường. Như vậy, mỗi công nhân  đã “bóc lột” tôi 1 triệu đồng.

 

- Tháng 3/2009 trung bình mỗi công nhân làm ra được lợi nhuận là 2 triệu đồng, lương vẫn là 2 triệu đồng. Như vậy, tôi và người lao động không ai bóc lột ai.

 

Trên thực tế có 3 tình huống có thể xảy ra với mỗi doanh nhân, doanh nghiệp: 1 – kinh doanh có lãi, 2 - lỗ vốn, 3 - hòa vốn. Ứng với 3 trường hợp: m>0, m <0, m = 0. 1 – chủ bóc lột lao động, 2 – lao động bóc lột lại chủ, 3 – chủ và lao động không ai bóc lột ai.

 

Theo Các Mác, tất cả doanh nhân thuộc về giai cấp bóc lột thì sẽ không có doanh nhân, doanh nghiệp bị phá sản. Theo thống kê trên thực tế, số doanh nhân, doanh nghiệp bị phá sản lớn gấp rất nhiều lần số doanh nhân doanh nghiệp còn tồn tại. Và trung bình cứ 100 doanh nghiệp thành lập thì sau 10 năm chỉ còn 1 doanh nghiệp tồn tại!

 

 Doanh nhân Việt Nam ngày nay là giới quan trọng tạo ra công ăn việc làm cho nhân dân, chủ lực tạo ra ngân sách từ tiền nộp thuế, là động lực chính tạo ra phát triển kinh tế đất nước. Đã đến lúc VN cần có coi trọng doanh nhân hơn nữa, doanh nhân VN phải được tham gia giám sát chi tiêu ngân sách. Doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế phải bình đẳng.

 

Cần khẩn cấp xóa bỏ độc quyền kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực: 1- Bưu chính, viễn thông, 2 - Báo chí, truyền hình, 3 – Giao thông hàng không,  đường sắt, 4 – Năng lượng: Điện, nước… 5 – Khai thác than, dầu khí và khóang sản …

 

 Doanh nhân VN trong nước, nước ngòai Việt kiều cần nhanh chóng đòan kết lại để hợp tác, bảo vệ lẫn nhau, phát triển cho mình mạnh mẽ hơn nữa và góp phần đắc lực vào công  cuộc Chấn hưng nước Việt. Các doanh nhân tâm huyết các địa phương hãy tự tìm đến nhau lập chi hội và liên lạc với Ban lãnh đạo Phong trào Chấn Hưng Nước Việt để phối hợp hành động.

 

Xin chúc các doanh nhân VN luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

 

Nguyễn Việt Nam

Comments