Nhóm Thành Lập

- Lê Thăng Long - hiện nay đang bị giam giữ tại Việt Nam vì phát biểu chống nhà nước về khai thác bửa bãi tài nguyên quốc gia, tố cáo tham nhũng.
 
- Vũ Quang Thuận - hiện nay đang tỵ nạn chính trị tại Kuala Lumpur, Malaysia
 
Comments