Trang chủ

LỊCH THANH TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM NHÀ GIÁO 

NH 2014-2015

STT

HỌ TÊN

KHOA, TỔ

Lớp dạy - Môn

THỜI GIAN

1

Vương Thị Luận

Khoa XH

TH19B – LLGD

TH19A - PPNCKH

06-11/10&

10-15/11/2014

2

Nguyễn Thị Bích Hằng

Khoa TN

TIN20-DSMT

13/10 – 01/11/2014

3

Lý Thị Xuân Ánh

Khoa XH

MN20B – TVTH

MN20C – TVTH

 

06-25/10/2014

4

Trần Thị Mỹ Trang

Khoa TN

TH18AB – PPDH TNXH

10 – 29/11/2014

5

Nguyễn Quốc Khánh

Khoa GDTC&GDQP

 

HK2

Sẽ có lịch cụ thể sau

6

Kim Thái Giác Nhiên

Khoa GDTC&GDQP

7

Chương Ngọc Duy Hưng

Khoa TN

8

Nguyễn Minh Thơ        

Khoa TN

9

Cao Hương Giang

Tổ LLCT

10

La Bích Thủy

Tổ MN

 

Ghi chú:

-  Lịch thanh tra có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của trường.

- Giảng viên gửi giáo án trước khi lên lớp 3 ngày./.

* Văn bản  tuyền truyền phòng chống tham nhũng:
- Công ước quốc tế về phòng chống tham nhũng tải xuống
- Nghị Quyết số:21/NQ-CP ngày 21/5/2009 về chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tải xuống        
      
Trang con (2): 1 2
ĉ
biên tập Ban,
19:11, 29 thg 8, 2012
ĉ
biên tập Ban,
19:08, 29 thg 8, 2012
ĉ
biên tập Ban,
01:39, 19 thg 9, 2013
ĉ
biên tập Ban,
19:11, 29 thg 8, 2012
ĉ
biên tập Ban,
19:08, 29 thg 8, 2012
Comments