Giới thiệu‎ > ‎Thông báo‎ > ‎

Tham khảo khi viết báo cáo thành tích (mẫu 2), báo cáo sáng kiến kinh nghiệm

đăng 01:10, 24 thg 5, 2011 bởi Tchcth Phong
Nhằm rút kinh nghiệm cho các cá nhân trong viết báo cáo thành tích (theo mẫu 2), báo cáo sáng kiến kinh nghiệm đề nghị các thành tích khen thưởng như Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010-2011, Chiến sĩ thi đua tỉnh giai đoạn 2008-2010, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Phòng TC-HCTH gửi lên trang web này:
 1. công văn thông báo của Sở GD về kết quả xét không đạt do mắc một trong các lỗi liên quan đến báo cáo thành tích và báo cáo sáng kiến kinh nghiệm (xem chi tiết trong tập tin đính kèm).
2. Công văn hướng dẫn xét duyệt đề tài, sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh của Sở Nội vụ.
ċ
HD_VietBCSKKN_SoNoiVu.rar
(1357k)
Tchcth Phong,
01:20, 24 thg 5, 2011
ĉ
Tchcth Phong,
01:20, 24 thg 5, 2011
ĉ
Mauso2.doc
(136k)
Tchcth Phong,
01:21, 24 thg 5, 2011
ċ
Tchcth Phong,
01:20, 24 thg 5, 2011
ċ
Tchcth Phong,
01:20, 24 thg 5, 2011
Comments