TIN MỚI NHẤT

(Cập nhật ngày 04/03/2019)
THÔNG BÁO
- LỊCH THI HP VLVH NGÀY 9,10/3/2019 Tải xuống

- Báo cáo Tự đánh giá 2018 Tải xuống
- Đánh giá chương trình đào tạo Giáo dục mầm non Tải xuống
- Ba công khai của Trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng Tải xuống
- Quy định ngân hàng câu hỏi thi: 
(Copy liên kết sau dán lên trình duyệt web)
https://goo.gl/mzm2xS
* Các biểu mẫu về ngân hàng câu hỏi: Tải xuống

- Đơn ĐK thi cải thiện CQ Tải xuống
- Đơn ĐK thi cải thiện VLVH Tải xuống
- Đơn xin phúc khảo điểm thi Tải xuống
- Quy trình nộp đề thi học phần Tải xuống
- Quy trình đăng ký thi lại, cải thiện CQ Tải xuống
- Quy trình đăng ký thi lại, cải thiện VLVH Tải xuống