TIN MỚI NHẤT

(Cập nhật ngày 27/08/2018)
THÔNG BÁO
- LỊCH THI CÁC LỚP VLVH (HỌC LẠI) NGÀY THI 08/9/2018 (TCMN2015A,B; CĐMN K9 KẾ SÁCH) Tải xuống

- Lưu ý Lịch thi các lớp VLVH có thay đổi về thời gian thi. Chi tiết xem trong lịch thi bên dưới.

- LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ VLVH TẠI VĨNH CHÂU (CĐMN VC, TCMN VC 2016) NGÀY THI 18,19/8/2018 và 08,09/9/2018 Tải xuống

- LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ VLVH THI TẠI TRƯỜNG CĐSP ST (CĐMN 10A, CĐMN 10B, CĐMN 11) NGÀY THI 18,19/8/2018 và 08,09/9/2018 Tải xuống

- Đánh giá chương trình đào tạo Giáo dục mầm non Tải xuống
- Ba công khai của Trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng Tải xuống
- Quy định ngân hàng câu hỏi thi: 
(Copy liên kết sau dán lên trình duyệt web)
https://goo.gl/mzm2xS
* Các biểu mẫu về ngân hàng câu hỏi: Tải xuống

- Đơn ĐK thi cải thiện CQ Tải xuống
- Đơn ĐK thi cải thiện VLVH Tải xuống
- Đơn xin phúc khảo điểm thi Tải xuống
- Quy trình nộp đề thi học phần Tải xuống
- Quy trình đăng ký thi lại, cải thiện CQ Tải xuống
- Quy trình đăng ký thi lại, cải thiện VLVH Tải xuống