THÔNG BÁO‎ > ‎

Thông báo khẩn

đăng 00:18, 28 thg 6, 2011 bởi Phong Giao Duc Đào Tao Thuan An

Số: 600 /TB-PGDĐT

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị công lập trực thuộc.

 

            Căn cứ tổng hợp các báo cáo của các đơn vị gửi về Phòng GD&ĐT Thuận An;

            Nhằm tổng hợp số liệu báo cáo toàn ngành và lập kế hoạch cho năm 2011-2012 và các năm tiếp theo;

            Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận An thông báo đến các đơn vị chọn cử thành phần tham dự như sau:

- 01 Ban giám hiệu

- 01 giáo viên Phụ trách CNTT (nếu không có cử văn thư hoặc kế toán).

            Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT Thuận An.

            Thời gian: 7 giờ 30 phút,  ngày 01/07/2011 (cả ngày).

            Đề nghị chuẩn bị các nội dung như sau: Số liệu về nhân sự, trình độ CBCC cập nhập đến thời điểm hiện nay, trình độ CNTT, số liệu học sinh (toàn trường, nữ, từng khối lớp, dân tộc, chia theo độ tuổi, bỏ học, chuyển đi, chuyển đến,..), kinh phí hoạt động , tổng hợp thu chi, số liệu cơ sở vật chất ( diện tích trường, sân bãi, phòng học, nhà vệ sinh, trang thiết bị, sửa chữa, nguồn kinh phí nhà nước, nguồn kinh phí xã hội hóa,…). Các số liệu trên gồm năm học 2009-2010 và năm học 2010-2011.

            Lưu ý: Khi đi mang theo 01 laptop để thực hiện các báo cáo.

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị chuẩn bị trước nội dung trên, đến đúng thời gian, địa điểm quy định ./.

Các đơn vị tham khảo mẫu dự thảo báo cáo bên dưới!

Comments