THÔNG BÁO‎ > ‎

Mẫu lý lịch dành cho cán bộ quản lý, cán bộ kế cận

đăng 18:39, 11 thg 11, 2010 bởi Phong Giao Duc Đào Tao Thuan An
Các đơn vị dùng mẫu lý lịch 2C/TCTW-98 để để khai cho cán bộ quản lý và cán bộ kế cận
nhận mẫu tại đây:
Comments