THÔNG BÁO‎ > ‎

HƯỚNG DẪN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2011-2012

đăng 20:39, 11 thg 9, 2011 bởi Phong Giao Duc Đào Tao Thuan An

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO VÀ LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

             Quá trình thực hiện “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đang được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ tại các cơ quan, đơn vị trường học. Dân chủ cơ sở chính là thực hiện “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra” mà Bác Hồ đã chỉ rõ. Năm học 2011-2012, Ngành Giáo dục – Đào tạo tiếp tục tăng cường, phát huy dân chủ nhằm “Thực hiện đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác quản lý và nâng chất lượng giáo dục”, phát triển phương châm “ Dạy thật – Học thật – Thi thật – Chất lượng thật” thành phong trào “Dạy giỏi – Học giỏi” trong ngành Giáo dục – Đào tạo với khẩu hiệu hành động “Tận tâm – Tận lực – Tận tụy, tất cả vì học sinh thân yêu” và hoàn thành thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2011-2012 có chất lượng, hiệu quả.

            Hội nghị công chức, viên chức là diễn đàn thực hiện dân chủ trực tiếp của cán bộ, công nhân viên đã được chú trọng tổ chức định kỳ hàng năm ở cơ quan, đơn vị hành chánh, sự nghiệp và doanh nghiệp. Tại hội nghị, công nhân viên chức, người lao động thực hiện quyền làm chủ của mình, không chỉ góp ý xây dựng cơ quan, đơn vị, mà còn tham gia quản lý, chất vấn thủ trưởng về những vấn đề đang đặt ra ở cơ quan, đơn vị và yêu cầu làm rõ để tạo sự thống nhất về tư tưởng của cán bộ, công nhân viên. Hội nghị đánh giá những việc làm được, chưa làm được của năm học trước, thống nhất kế hoạch, các giải pháp, chỉ tiêu và phát động thi đua cho năm học mới; tuyên dương khen  thưởng tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học cũng như đề ra các giải pháp phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục – đào tạo.

            Thực hiện theo công văn liên tịch số 276/LT-GD ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức - hội nghị nhà giáo và lao động trong ngành giáo dục đào tạo năm học 2011-2012. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trường các trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức - hội nghị nhà giáo và lao động trong ngành giáo dục đào tạo năm học 2011-2012 gọi tắt là Hội nghị cán bộ công chức (HNCBCC) trong ngành Giáo dục - Đào tạo cụ thể như sau:

            1./ - Thời gian tổ chức Hội nghị cán bộ công chức được quy định cụ thể như sau:

                        - Tổ chức từ ngày 26/9/2011 cho đến trước ngày 10/10/2011.

            2/ - Thành phần dự Hội nghị cán bộ công chức:

- Tất cả nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lao động cơ quan tham dự.

- Đại biểu: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Lãnh đạo UBND xã/phường, CĐGD thị

            3/ Chương trình hội nghị Hội nghị cán bộ công chức:

            Chủ trì hội nghị : Chủ tịch đoàn

            a. Nghi thức:

            - Tuyên bố lý do;

            - Giới thiệu đại biểu;

            - Báo cáo số lượng, thành phần cán bộ công chức có mặt, vắng mặt.

            b. Thông qua chương trình, nội dung hội nghị:

b.1 – Chủ trì hội nghị thông qua chương trình hội nghị.

b.2 – Phần báo cáo: Tùy theo đơn vị có thể phân công các đồng chí chủ trì hội nghị (Chủ tịch đoàn) báo cáo và sắp xếp chương trình hội nghị theo thứ tự hợp lý, nhưng phải đảm bảo đủ các nội dung qui định dưới đây:

b.2.1 – Thủ trưởng cơ quan báo cáo:

+ Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012.

+ Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2010-2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012.

+ Báo cáo cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc; sửa đổi nội quy cơ quan, quy chế làm việc, quy chế phối hợp và các quy chế khác (nếu có).

+ Báo cáo kết quả phối hợp của nhà trường với các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục, thực hiện nguyên lý giáo dục, xã hội hóa giáo dục.

+ Tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với CB.GV.NV năm 2010-2011 và  phương hướng thực hiện chế độ, chính sách đối với CB.GV.NV năm 2011-2012 : vận dụng các nội dụng quy định thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, bao gồm: Kế hoạch thời gian năm học, phân công lao động, định mức lao động, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thi đua, khen thưởng, các chế độ chính sách của trung ương và địa phương về tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp lương, thêm giờ, thêm buổi, nhà ở, bảo hiểm tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, vệ sinh lao động, những nội dung thỏa thuận khác: phúc lợi tập thể, tham quan học tập, ủng hộ nhân đạo, từ thiện, hiếu, hỷ ….

b.2.1 – Chủ tịch Công đoàn báo cáo:

+ Báo cáo kết quả Hội nghị CBCC ở các tổ/khối trong cơ quan và tổng hợp ý kiến, kiến nghị, hiến kế (nếu có) của cán bộ, công nhân viên để Hiệu trưởng trả lời trước hội nghị.

+ Tình hình cải thiện và nâng cao đời sống CB.GV.NV

b.3 – Thành viên chủ trì hội nghị (hoặc Hiệu trưởng, hoặc người phụ trách công việc này): báo cáo công khai việc thu chi, quản lý và sử dụng ngân sách, quỹ phúc lợi, quỹ tự có của cơ quan năm học 2010-2011. Thông qua dự thảo thu chi và phương án thu chi, sử dụng kinh phí ngân sách, quỹ phúc lợi, quỹ tự có trong hoạt động của đơn vị và tài chính công đoàn năm học 2011-2012.

b.4 –Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2010-2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012.

b.5 – Tham luận, thảo luận của Hội nghị về các báo cáo trên.

b.6 – Tóm tắt các ý kiến và đi đến thống nhất các nội dung;

+ Trả lời các kiến nghị đề xuất của CB.GV.NV và hướng giải quyết các ý kiến đó.

            b.7- Bầu Ban thanh tra nhân dân (nếu có).

            b.8- Chủ tịch công đoàn báo cáo phong trào thi đua, kết quả thi đua, tuyên dương khen thưởng, báo cáo kết quả đăng ký thi đua của đơn vị, tập thể, cá nhân thuộc chính quyền và đoàn thể và phát động phong trào thi đua năm học mới.

            b.9- Khen thưởng các tập thể, cá nhân.

            b.10-Thông qua báo cáo “Bản cam kết trách nhiệm hợp đồng tập thể và đăng ký thi đua cho năm học 2011-2012” và ký cam kết trách nhiệm ( Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM)

            b.11- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.

            b.12- Đáp từ của Hiệu trưởng.

            b.13- Thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCC.

            b.15- Bế mạc hội nghị.

4/- Báo cáo

            Sau khi tổ chức Hội nghị CBCC, Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm báo cáo về Phòng GD&ĐT và nộp toàn bộ hồ sơ, văn kiện hội nghị trước ngày 10/10/2011.

            Ghi chú:

- Tất cả các văn bản cho vào bì hồ sơ có dán nhãn và ghi cụ thể các loại hồ sơ bên trong (không đóng tập)

- Biểu mẫu đăng ký thi đua (chính quyền, công đoàn) được upload trên blog Phòng GD&ĐT các đơn vị download về thực hiện, sau khi thực hiện xong gửi mail (2file) về địa chỉ mail tccbthuanan@gmail.com.

             Nhận được công văn hướng dẫn này đề nghị Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị cùng trao đổi, báo cáo cấp ủy đảng cơ sở để đảm bảo thống nhất toàn diện kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 2011-2012./.

Comments