THÔNG BÁO‎ > ‎

Báo cáo định kỳ đợt 2 năm học 2018-2019 (báo cáo tình biên chế đến ngày 30/03/2019)

đăng 18:55, 27 thg 1, 2019 bởi Hòa Từ Minh
            Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị công lập, ngoài công lập trực thuộc.

        Báo cáo định kỳ đợt 2 năm học 2018-2019 (báo cáo tình biên chế đến ngày 30/03/2019).  Hạn nộp: trước ngày 15/02/2019. Đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo chính xác, đúng thời gian quy định./.
ĉ
Hòa Từ Minh,
18:55, 27 thg 1, 2019
Ĉ
Hòa Từ Minh,
18:55, 27 thg 1, 2019
Ĉ
Hòa Từ Minh,
18:55, 27 thg 1, 2019
Comments