Thông báo

   

THƯ MỜI

đăng bởi tam tram thi thanh

    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm Non, Mẫu Giáo Công lập và ngoài công lập.
                    Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc, Trung - Tiểu học Đức Trí.
                    Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thị xã Thuận An , Trung tâm Giáo dục  thường xuyên. 

    Về việc dự Hội nghị Tổng kết năm học 2014 - 2015 và Phương hướng năm học 2015 - 2016.
    Thời gian : 7 giờ 30 phút, ngày 1/9/2015 (Sáng thứ 3).
    Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi Dưỡng Chính trị thị xã Thuận An.
    Thư mời sẽ gửi đến đơn vị sau.
    Rất hân hạnh được đón tiếp các vị đại biểu./.

Thông báo

đăng 00:22 28-08-2015 bởi Phuong pham thi

Đề nghị hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS cử người đến Phòng Giáo dục ( liên hệ cô Như) nhận học bổng thắp sáng ước mơ gấp./.

Thông báo về việc thực hiện báo cáo VEMIS năm học 2015-2016

đăng 20:52 26-08-2015 bởi tu minh hoa

        Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An thông báo đến các đơn vị Tiểu học và Trung học cơ sở một số nội dung về việc thực hiện báo cáo VEMIS năm học 2015-2016 cụ thể như sau:
    1. Đối với các đơn vị Tiểu học:
        Tạm thời năm học 2015-2016 các đơn vị tiểu học không thực hiện báo cáo VEMIS.
    2. Đối với các đơn vị THCS:
        Việc thực hiện báo cáo VEMIS năm học 2015-2016 các đơn vị thực hiện tương tự năm học 2014-2015.
        Thời gian nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo: Đợt 1: 10/9/2015; Đợt 2: 10/01/2016; Đợt 3: 10/06/2016
    Đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo chính xác và đúng thời gian quy định.

THÔNG BÁO

đăng 19:37 25-08-2015 bởi tam tram thi thanh

    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An.
    Về việc huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng tại chỗ của đơn vị năm 2015. Đề nghị hiệu trưởng các trường lập danh sách bảo vệ tham gia tập huấn công tác PCCC tại đơn vị (theo mẫu file đính kèm), gởi qua địa chỉ mail : rivvpgddtta@gmail.com trước ngày 5/9/2015. Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng qui định.

THÔNG BÁO

đăng 19:05 24-08-2015 bởi tam tram thi thanh

    Lịch dự lễ khai giảng của Lãnh đạo UBND thị xã.

Báo cáo nhu cầu đầu tư thiết bị trường học giai đoạn 2016 - 2020

đăng 18:46 24-08-2015 bởi phong nguyen le

    Căn cứ công văn số 1379 /SGDĐT-TVTBCNTT ngày 17/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc "báo cáo đánh giá tình hình và rà soát thực trạng nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020". 

    Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS lập nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giai đoạn 2016 - 2020 theo từng cấp học (mẫu đính kèm). 

    Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 28/8/2015 bảng giấy và mail về địa chỉ thuvien_thietbi@ta.sgdbinhduong.edu.vn

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MẪU BÁO CÁO ĐỀ ÁN NNQG

đăng 18:27 24-08-2015 bởi Chung Nguyen

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Tiểu Học và THCS 
   
        Do mẫu báo cáo đề án gửi ngày 24/08/2015 Bảng số 2 Năm báo cáo đã bị khóa không nhập được, nay Tổ Đề án ngoại ngữ - Sở GDĐT  gửi lại các đơn vị file Mẫu báo cáo đề án NNQG đã điều chỉnh Bảng số 2, các đơn vị nghiên cứu và thực hiện.
    Các đơn vị lưu ý chỉ nhập vào các ô màu trắng, không nhập vào các ô màu xám đậm hoặc màu vàng.

THÔNG BÁO

đăng 00:45 24-08-2015 bởi tam tram thi thanh

    Đề nghị các trường TH, THCS đến PGD từ 8 giờ đến 11 giờ  ngày 26/8/2015 gặp cô Mai  để  nhận tập do Điện lực tặng theo tinh thần công văn số 238/PGD ngày 20/8/2015 khi đi mang theo danh sách học sinh nhận tập. Danh sách phải có Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu.

THÔNG BÁO

đăng 18:34 23-08-2015 bởi tam tram thi thanh   [ đã cập nhật 18:35 23-08-2015 ]

Đề nghị các trường Tiểu học, Trung học cơ sở tải file công văn đính kèm và gởi mail trước ngày 28/8/2015 cho địa chỉ mail: hieuchung76@gmail.com. Các trường nghiên cứu kỹ công văn và báo cáo theo đúng mẫu qui định.

Thông báo

đăng 18:11 23-08-2015 bởi Phuong pham thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến hiệu trưởng các trường Tiểu học thời gian dự tổng kết năm học 2014-2015:
1. Thời gian: lúc 7 giờ 30, ngày 04/9/2015
2. Địa điểm: Trường THPT Võ Minh Đức
3. Thành phần: Hiệu trưởng 
Đề nghị giệu trưởng các trường tham gia đầy đủ, đúng thời gian./.

1-10 of 1064