Thông báoKết quả BDTX của CBQL, giáo viên cấp Tiểu học

đăng 21:26 26-04-2015 bởi Phuong pham thi

           Đề nghị hiệu trưởng các trường Tiểu học nhập điểm BDTX của các giáo viên mới theo mẫu file của Phòng Giáo dục và xếp loại đúng quy định theo Thông Tư 26. Các trường gửi lại file kết quả về Phòng Giáo dục vào ngày 04/5/2015 và file in giấy công nhận ( theo mẫu ) vào ngày 08/5/2015./.

THÔNG BÁO "KHẨN"

đăng 21:05 26-04-2015 bởi tam tram thi thanh

    Kính gửi Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Mầm Non
    
    Các trường tải file công văn hướng dẫn nhập liệu PCGD Mầm non, Tiểu học gấp và báo cáo trước 5/5/2015

Thông báo viết, sưu tầm tư liệu, hiện vật về những tấm gương phụ nữ

đăng 01:42 24-04-2015 bởi Phong Giao Duc Đào Tao Thuan An

    Đề nghị hiệu trưởng các trường nghiên cứu văn bản (đính kèm file bên dưới) và triển khai kế hoạch phát động viết, sưu tầm tư liệu, hiện vật phụ nữ trong kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.
    Bài viết, hiện vật gửi về Hội LHPN thị xã trước ngày 20/7/2015.
    Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 0650.3755144.

Thông báo thời gian kiểm tra môn Tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2014-2015

đăng 01:04 24-04-2015 bởi Phuong pham thi

Vì điều kiện cơ sở vật chất rất khác nhau giữa các trường tiểu học, SGD đã  thống nhất thời gian mở đề kiểm tra môn tiếng Anh cấp tiểu học như sau:
- Ngày 04/5/2015 - 7 giờ15 phút: học sinh khối 1 làm bài kiểm tra 
                          - 8 giờ 00: học sinh khối 2 làm bài kiểm tra
- Ngày 05/5/2015 - 7 giờ 15 phút học sinh khối 3 làm bài kiểm tra
                          - 8 giờ 00 học sinh khối 4 làm bài kiểm tra
                          - 9 giờ 00 học sinh khối 5 làm bài kiểm tra

Do đề kiểm của tất cả các khối có phần nghe ở phần đầu tiên của bài kiểm tra do đó đề nghị các trường tiểu học kiểm tra kỹ hệ thống âm thanh để phục vụ tốt cho kỳ kiểm tra. 

Thông báo

đăng 00:59 24-04-2015 bởi Phuong pham thi   [ đã cập nhật 01:00 24-04-2015 ]

Căn cứ vào công văn số 334/SGDĐT-GDTH, ngày 04 tháng 3 năm 2015 về việc thực hiện giảng dạy Lịch sử - Địa lý địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo các trường Tiểu học về việc thực hiện nhận tài liệu giảng dạy Lịch sử - Địa lý địa phương năm học 2014-2015. Vì vậy, đề nghị hiệu trưởng các trường Tiểu học thông báo đến phụ huynh học sinh và thu tiền nộp về Phòng Giáo dục theo số lượng đã đăng ký./.

Nộp hồ sơ hết thời gian tập sự

đăng 12:30 23-04-2015 bởi phong nguyen le

        Hiện tại Phòng Giáo dục và Đào tạo đã lập danh sách hết thời gian tập sự của các đơn vị trong đợt T2/2015. Trong đó có một số đơn vị còn thiếu hồ sơ về bằng tốt nghiệp, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ (danh sách đính kèm).

        Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị kiểm tra xem còn sót trường hợp nào không và bổ sung đầy đủ các loại hồ sơ theo yêu cầu (những Giáo viên bị tô màu vàng). 

        Thời gian bổ sung: Chậm nhất ngày 05/5/2015

Thông báo

đăng 19:47 22-04-2015 bởi Phuong pham thi

Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS cử người đến Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận An nhận tiền khen thưởng học sinh đạt giải Tiếng Anh qua mạng cấp thị xã năm học 2014-2015 ( gặp cô Như)./.

THÔNG BÁO

đăng 20:41 21-04-2015 bởi tam tram thi thanh

            Kính gởi : Hiệu trưởng các trường Tiểu học.

    -  Cấp đơn xin tuyển sinh lớp 6 tạo nguồn THCS Trịnh Hoài Đức.
    -  Cấp đơn xin tuyển sinh lớp 6 tăng cường THCS Phú Long (Đính kèm đơn) khi PHHS có nhu cầu.

Nhận bài thuyết minh ĐDDH (gấp)

đăng 19:31 21-04-2015 bởi phong nguyen le

        Các trường MG Hoa Cúc 2, MG Hoa Cúc 8, TH Phú Long, TH Lái Thiêu cử nhân viên lên PGD nhận bài thuyết minh đồ dùng dạy học của 04 sản phẩm gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo triển lãm.

        Sau khi nhận về, các đơn vị gửi cho những giáo viên được phân công trực triển lãm từ 25/4/2015 - 02/5/2015 tại Sở Giáo dục và Đào tạo (danh sách đình kèm) xem và học để có thể thuyết minh lại công dụng 04 sản phẩm của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong ca trực của mình.

        Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trên theo dõi, nhắc nhở và thực hiện đúng theo tinh thần công văn.

Báo cáo rà soát việc thực hiện các chế độ chính sách của tỉnh

đăng 01:02 21-04-2015 bởi Phong Giao Duc Đào Tao Thuan An   [ đã cập nhật 01:12 21-04-2015 ]

    Căn cứ công văn số 560/SGDĐT-TCCB ngày 13/4/2015 của phòng Tổ chức cán bộ sở GDĐT Bình Dương về việc rà soát việc thực hiện các chế độ chính sách của tỉnh.
    Đề nghị hiệu trưởng các trường quan tâm, xem công văn của sở GDĐT đính kèm, chỉ đạo thực hiện và nộp báo cáo (theo mẫu đính kèm file bên dưới) về địa chỉ email: 
tochuccanbo@ta.sgdbinhduong.edu.vn đồng thời gửi bảng giấy có xác nhận Ban giám hiệu về bộ phận Tổ chức cán bộ phòng GDĐT trước ngày 24/4/2015.

1-10 of 976