Thông báo

   

THÔNG BÁO

đăng 23:11, 16 thg 1, 2017 bởi tam tram thi thanh   [ đã cập nhật 23:13, 16 thg 1, 2017 ]

    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

    1/ Báo cáo tình hình số lượng học sinh khó khăn được nhận quà tết của đơn vị tổ chức (số tiền trị giá mỗi phần quà).

    2/Số cán bộ, giáo viên hưu được đơn vị tổ chức thăm và tặng quà tết (số tiền trị giá mỗi phần quà).

    Báo cáo về Phòng Giáo dục trước ngày 23/01/2017 qua địa chỉ mail: utnv@ta.sgdbinhduong.edu.vn

THÔNG BÁO

đăng 18:38, 16 thg 1, 2017 bởi tam tram thi thanh

    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc Phòng Giáo dục.

    Các đơn vị nộp báo cáo kê khai tài sản cố định của đơn vị theo công văn số 871/TCKH-QLCS ngày 26/12/2016 của Phòng tài chính kế hoạch trước ngày 21/01/2017 tại bộ phận công sản của Phòng tài chính.
    Các đơn vị thực hiện nghiêm túc công văn này để phòng tài chính tổng hợp kịp thời báo cáo UBND thị xã./.

Thông báo

đăng 01:02, 16 thg 1, 2017 bởi tam tram thi thanh   [ đã cập nhật 18:10, 16 thg 1, 2017 ]

    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG (Công lập )
                      Hiệu trưởng các trường TH, THCS trực thuộc.

    Các trường cử người đến PGD nhận quà tết xuân Đinh Dậu năm 2017 của CĐGD thị xã (tiền mặt)
    Sáng 8 giờ 00 phút ngày 17/01/2017 (gặp Cô Hương)

Thông báo "Thi đồ dùng dạy học cấp" Tiểu học

đăng 23:11, 15 thg 1, 2017 bởi phong nguyen le   [ đã cập nhật 23:11, 15 thg 1, 2017 ]

        Thông báo về việc thi "Đồ dùng dạy học cấp Tiểu học". Chia làm 2 ca như sau:

        Ca 1 (7 giờ ngày 19/01/2017): TH Vĩnh Phú, TH Phú Long, TH Phan Chu Trinh, TH Trần Quốc Toản, TH Lái Thiêu, TH Bình Nhâm, TH Tân Thới, TH Bình Hòa, TH Bình Hòa 2, TH An Sơn, TH Hưng Định, TH Hồ Văn Mên, TH Lý Tự Trọng

        Ca 2 (13 giờ ngày 19/01/2017): TH Lương Thế Vinh, TH An Thạnh, TH Hưng Lộc, TH Bình Thuận, TH Thuận Giao, TH Thuận Giao 2, TH Bình Chuẩn, TH Bình Quới, TH Lê Thị Trung, TH Tuy An, TH Vĩnh Phú, TH An Phú.

        Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị thông báo để giáo viên đến tham gia dự thi đúng thời gian.

Thông báo

đăng 19:33, 15 thg 1, 2017 bởi phong nguyen le

    Những đơn vị nào đang làm và bổ sung hồ sơ hết thời gian tập sự nhưng thiếu chứng chỉ, văn bằng có thể liên hệ với Thầy Trí _ PGD để nhận. 

    Do Thầy Trí chỉ làm việc ở PGD buổi sáng nên các đơn vị liên hệ trước khi lên (SĐT: 0948744616)

THÔNG BÁO KHẨN

đăng 18:45, 13 thg 1, 2017 bởi Trần Trí   [ cập nhật 18:54, 13 thg 1, 2017 bởi phong nguyen le ]

THÔNG BÁO

CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THCS PHÚ LONG

ĐẾN TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC

Tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng Tiếng Anh” cấp thị xã năm học 2016 - 2017

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường THCS Trịnh Hoài Đức;

- Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Long;

- Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Hòa 2;

- Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Hòa;

- Hiệu trưởng trường Tiểu học Lái Thiêu;

- Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản;

- Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Chu Trinh;

- Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Phú;

- Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Tiết;

- Hiệu trưởng trường THCS Phú Long;

- Hiệu trưởng trường THCS Tân Thới.

- Hiệu trưởng trường THCS Châu Văn Liêm;

- Cán bộ, giáo viên là giám sát, giám thị, tại Hội đồng coi thi số 2 (Trường THCS Phú Long).

Do sự cố khách quan (hệ thống mạng tại trường THCS Phú Long bị lỗi, không sử dụng được), Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An thông báo đến Hiệu trưởng trường THCS Trịnh Hoài Đức và Hiệu trưởng các trường có học sinh dự thi, cán bộ giám sát, giám thị tại Hội đồng coi thi số 2 như sau: 

1. Thời gian thi điều chỉnh: 12 giờ 30 ngày 14/01/2017.

2. Địa điểm thi:  trường THCS Trịnh Hoài Đức (Khối 3,4,5) và trường THCS Nguyễn Thái Bình (Khối 6,7,8,9).

- Cán bộ giám sát, giám thị, danh sách học sinh các cấp, khung thời gian dự thi vẫn KHÔNG THAY ĐỔI (theo quyết định  số 28/QĐ-PGDĐT ngày 10/01/2017 của Phòng GDĐT).

- Đề nghị Hiệu trưởng trường THCS Trịnh Hoài Đức hỗ trợ CSVC và tạo điều kiện cho Hội đồng thi hoàn thành công tác tổ chức hội thi.

THÔNG BÁO (khẩn)

đăng 18:28, 12 thg 1, 2017 bởi Trần Trí   [ đã cập nhật 21:22, 12 thg 1, 2017 ]

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa điểm

Tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng Tiếng Anh” cấp thị xã năm học 2016 - 2017

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường Tiểu học An Phú;

- Hiệu trưởng trường Tiểu học Tuy An;

- Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chuẩn;

- Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Quới;

- Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Thị Trung;

- Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Thái Bình;

- Cán bộ, giáo viên là giám sát, giám thị, tại Hội đồng coi thi số 3 (Trường THCS Bình Chuẩn).

Do sự cố khách quan (hệ thống mạng tại trường THCS Bình Chuẩn bị lỗi, không sử dụng được), Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An thông báo đến Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Thái Bình và Hiệu trưởng các trường có học sinh dự thi, cán bộ giám sát, giám thị tại Hội đồng coi thi số 3 sẽ chuyển đến tổ chức thi tại trường THCS Nguyễn Thái Bình:

- Cán bộ giám sát, giám thị, học sinh dự thi vẫn không thay đổi (theo quyết định  số 28/QĐ-PGDĐT ngày 10/01/2017 của Phòng GDĐT).

- Đề nghị Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Thái Bình hỗ trợ CSVC và tạo điều kiện cho Hội đồng thi hoàn thành công tác tổ chức hội thi.

Thay đổi ngày thi "Tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học" vòng thị

đăng 20:00, 11 thg 1, 2017 bởi phong nguyen le

    Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc thay đổi ngày thi "Tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học" vòng thị như sau:

    Cấp THCS: 8 giờ ngày 17/01/2017.
    Cấp Mầm non: 8 giờ ngày 18/01/2017.
    Cấp Tiểu học: 8 giờ ngày 19/01/2017.

    Hiệu trưởng các đơn vị thông báo giáo viên có sản phẩm dự thi đến đúng thời gian quy định.

Nộp "Phiếu thông tin cán bộ công chức, viên chức"

đăng 15:47, 11 thg 1, 2017 bởi phong nguyen le

    Để chuẩn bị cho việc nâng lương đợt 1/2017 và những năm sau. Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị tiến hành nộp "Phiếu thông tin cán bộ công chức, viên chức" đã được thực hiện khi giáo viên được tuyển dụng và thực hiện hồ sơ (mỗi giáo viên 01 bộ). Thực hiện nộp danh sách cho những giáo viên theo danh sách đính kèm.

    Các đơn vị thực hiện và tách ra theo từng năm học riêng 1 bìa nút.
    Thời gian nộp: Trước ngày 17/01/2017.

    Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị cho thực hiện và nộp đúng thời gian trên (Các phiếu thông tin đó có thể lấy trong hồ sơ gốc tại đơn vị)

Hoàn thành hồ sơ hết thời gian tập sự

đăng 15:08, 11 thg 1, 2017 bởi phong nguyen le

    Hiện tại sắp đến thời gian hết thời gian tập sự cho những giáo viên trúng tuyển năm học 2016 - 2017 của cấp Mầm non và Tiểu học. Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị rà soát và hoàn thành hồ sơ cho các giáo viên tập sự tại đơn vị.

    Thời gian nộp: Trước ngày 18/01/2017.
    Nộp bản giấy và mail về địa chỉ phongnl.lt@ta.sgdbinhduong.edu.vn (thực hiện theo mẫu danh sách đính kèm)

    Do các đơn vị nghỉ Tết đến 06/02/2017. Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị thực hiện nộp đúng thời gian quy định.

1-10 of 1598