THÔNG BÁO

                        

Thông báo mời họp Hiệu trưởng mầm non lần 3 - năm học 2018-2019

đăng 23:46, 7 thg 1, 2019 bởi pgdta mamnon

Kính gửi: Các đơn vị MN-MG công lập và ngoài công lập trực thuộc.
Phòng Giáo dục và Đào tạo kính mời Hiệu trưởng các đơn vị MN-MG công lập và ngoài công lập tham dự họp Hiệu trưởng mầm non lần 3 năm học 2018-2019.
Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày thứ năm, 10/01/2019.
Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An.
Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị sắp xếp thời gian đến dự đầy đủ đúng thời gian để buổi họp đạt kết quả tốt nhất.

Thông báo

đăng 18:04, 6 thg 1, 2019 bởi tam tram thi thanh

    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc PGD.

    Căn cứ vào nhu cầu giải phóng mặt bằng trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Hiện tại trường cần di dời 10 cây xanh và 10 cây dầu, trường nào có nhu cầu sử dụng thì lập tờ trình xin điều chuyển gửi về PGD (gặp thầy Vũ) trước ngày 15/01/2019.

Trao học bổng "Cây mùa xuân năm 2019"

đăng 21:07, 2 thg 1, 2019 bởi tam tram thi thanh   [ cập nhật 23:33, 2 thg 1, 2019 bởi Trần Trí ]

THÔNG BÁO
Về việc Trao học bổng "Cây mùa xuân năm 2019"
Kính gửi: 
                - Hiệu trưởng trường TH Lương Thế Vinh;
                - Hiệu trưởng trường TH Bình Hòa;
                - Hiệu trưởng trường TH Phan Chu Trinh;
                - Hiệu trưởng trường TH Lái Thiêu;
                - Hiệu trưởng trường TH Bình Chuẩn;
                - Hiệu trưởng trường TH Bình Thuận;
                - Hiệu trưởng trường TH An Thạnh;
                - Hiệu trưởng trường Lý Tự Trọng;
                - Hiệu trưởng trường TH Tân Thới;
                - Hiệu trưởng trường TH Bình Nhâm;
                - Hiệu trưởng trường THCS Châu Văn Liêm;
                - Hiệu trưởng trường THCS Phú Long;
                - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trung Trực;
                - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Thái Bình;
                - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Trỗi; 

              Hội Khuyến học thị xã Thuận An thông báo 14 trường (như trên) lập danh sách học sinh được nhận học bổng "Cây mùa xuân năm 2019" (mẫu danh sách, tiêu chí hs được nhận học học bổng theo công văn đính kèm).
              Lưu ý: 
                         - Mỗi đơn vị được nhận 01 suất học bổng.
                         - Thời gian nộp danh sách học sinh được nhận học bổng: hạn chót ngày 07/01/2019

Thông báo

đăng 18:33, 1 thg 1, 2019 bởi Phuong pham thi

Phòng GDĐT thông báo hiệu trưởng các trường tiểu học về việc thay đổi lịch thi Trò chơi dân gian cấp thị xã NH 2018-2019 như sau:
- Thời gian: Lúc 7 giờ 30 ngày 16/01/2019 ( Lịch cũ ngày 23/01/2019)
- Địa điểm: TH Phú Long
Đề nghị hiệu trưởng các trường tiểu học chọn cử giáo viên tập huấn học sinh tham gia đầy đủ và đúng thời gian quy định./.

Triển khai các hướng dẫn thực hiện Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

đăng 00:51, 27 thg 12, 2018 bởi Hòa Từ Minh


        Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị mầm non  - mẫu giáo công lập, ngoài công lập;
        
        Công văn triển khai các hướng dẫn thực hiện Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (tệp đính kèm)

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU HIẾN MÁU NĂM 2019, THAM GIA HIẾN MÁU ĐỢT 1

đăng 21:00, 26 thg 12, 2018 bởi Trần Trí

Kính gửi:

-  Hiệu trưởng các trường MN-MG công lập trực thuộc;

-  Hiệu trưởng các trường MN-MG ngoài công lập trực thuộc;

-  Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc.

 

 Căn cứ vào Công văn số 1510/PGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Phòng GDĐT thị xã Thuận An về việc Về việc phân bổ chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2019;

Căn cứ vào Công văn số 02/CV-BCĐ ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Thuận An;

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Thuận An về việc tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2019.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An thông báo các đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 07 giờ ngày 02/01/2019 (Thứ Tư).

2. Địa điểm: tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã.

Lưu ý: cá nhân khi đến tham gia hiến máu, đề nghị thông báo với Hội Chữ thập đỏ Thuận An: Họ và tên, đơn vị công tác, tham gia hiến theo chỉ tiêu được phân bổ của Phòng GDĐT Thuận An năm 2019.

NHẬP ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH GIỮA HỌC KỲ I VÀ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

đăng 19:40, 26 thg 12, 2018 bởi Trần Trí   [ đã cập nhật 19:43, 26 thg 12, 2018 ]

Báo cáo số liệu CSDL

Giữa học kỳ I và học kỳ I

Năm học 2018 - 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS trực thuộc.


Căn cứ vào chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc nhập điểm, đánh giá xếp loại học sinh trong năm học 2018 - 2019

Phòng GDĐT thị xã Thuận An thông báo các trường TH, THCS thực hiện báo cáo CSDL giữa học kỳ I và học kỳ I năm học 2018 - 2019, nội dung như sau:

         1. Điều chỉnh danh sách hs trùng khớp với số liệu báo cáo của bộ phận chuyên môn học kỳ 1:

-  Chuyển trạng thái hs đã chuyển đi (không xóa những học sinh đã chuyển đi vì Sở GDĐT sẽ  kiểm tra nội dung HS chuyển đi, chuyển đến)

-  Cập nhật, nhập mới hs chuyển đến

-  Xuất file EXCEL học sinh hoàn chỉnh, tiến hành nhập điểm cho từng lớp

         2. Nhập số liệu điểm, đánh giá kết quả rèn luyện, xếp loại của từng học sinh lên hệ thống CSDL

          3. Gửi báo cáo giữa học kỳ I và học kỳ I

-  Các trường Tiểu học: báo cáo phân hệ EMISEQMS

-  Các trưởng THCS: báo cáo phân hệ EMIS            

       Thời gian hoàn thành nhập điểm, đánh giá xếp loại học sinh lên hệ thống CSDL: chậm nhất là ngày 04/01/2019.

Thông báo

đăng 17:57, 26 thg 12, 2018 bởi Phuong pham thi

Phòng GDĐT Thuận An thông báo hiệu trưởng các trường tiểu học về việc họp ban giám khảo hội thi GVDG tiểu học NH 2018-2019 lần 2 như sau:
1. Thời gian: lúc 8 giờ, ngày 02/01/2019
2. Địa điểm: Phòng GDĐT 
3. Thành phần: theo quyết định  1326/QĐ-PGDĐT, ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Phòng GDĐT
    Đề nghị hiệu trưởng các trường tiểu học thông báo đến các cán bộ quản lý tham gia đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch sữa học đường bậc học mầm non ngoài công lập 2018-2019.

đăng 00:37, 26 thg 12, 2018 bởi pgdta mamnon


Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị MN-MG công lập và ngoài công lập trực thuộc.
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp thực hiện chương trình sữa học đường "cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mầm non đến năm 2020" theo Kế hoạch số 1823/KH-UBND ngày 03/5/2018 và công văn số 2329/UBND-VX ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Dương.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị MN-MG công lập và ngoài công lập tải file đính kèm thực hiện theo hướng dẫn và gửi mail về Bộ phận mầm non - Phòng Giáo dục và Đào tạo mamnon@ta.sgdbinhduong.edu.vn trước 09 giờ sáng ngày 02/01/2019 để Phòng Giáo dục và Đào tạo kịp tổng hợp gửi Sở Giáo dục.
Lưu ý:   
Đối với đơn vị MN-MG ngoài công lập:
   - Tải và thực hiện Biểu mẫu đăng kí uống sữa (tải mẫu dành cho trường NCL)  (đảm bảo đủ số lượng trẻ đang học tại trường) 
   - Phiếu đăng kí cho trẻ uống sữa: Mẫu phiếu (đính kèm), 1/2 trang giấy A4 (Mặt trước "Phiếu đăng ký...), (mặt sau "Thông tin...)". 
Các đơn vị đánh vào phiếu tên Trường..................trước khi in ra gửi cha mẹ trẻ và đóng mộc treo vào phiếu. Thực hiện 100% trẻ học tại trường. Khi nhận Phiếu đăng ký từ cha mẹ trẻ Hiệu trưởng nhắc nhở giáo viên kiểm soát tất cả các thông tin trên Phiếu phải đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ; Nhà trường có kế hoạch lưu giữ kỹ tại đơn vị (UBND tỉnh sẽ có yêu cầu minh chứng). 
Đối với các Nhóm trẻ - lớp mẫu giáo độc lập:
    - Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị MN-MG công lập tải và thực hiện Biểu mẫu đăng kí uống sữa (tải mẫu dành cho Nhóm trẻ NCL) (đảm bảo đủ số lượng trẻ đang học tại NT-LMG)
    - Phiếu đăng kí cho trẻ uống sữa: Mẫu phiếu (đính kèm), 1/2 trang giấy A4 (Mặt trước "Phiếu đăng ký...), (mặt sau "Thông tin...)". 
Các đơn vị đánh vào phiếu tên nhóm trẻ - lớp mẫu giáo..................trước khi in ra gửi cha mẹ trẻ và đóng mộc treo vào phiếu (nếu có). Thực hiện 100% trẻ học tại NT-LMG. Khi nhận Phiếu đăng ký từ cha mẹ trẻ Hiệu trưởng đơn vị công lập nhắc nhở kiểm soát tất cả các thông tin trên Phiếu phải đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ; Hiệu trưởng công lập quản lý các NT-LMG có kế hoạch lưu giữ kỹ phiếu tại đơn vị (UBND tỉnh sẽ có yêu cầu minh chứng).
Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng yêu cầu này.

Về việc khóa sổ kế toán cuối năm 2018

đăng 19:56, 24 thg 12, 2018 bởi tam tram thi thanh

    Kính gửi: Các trường trực thuộc Phòng Giáo dục.

    Căn cứ công văn 167/KBTA-KSC ngày 24/12/2018 của Kho Bạc Thuận An về việc thực hiện công tác khóa sổ kế toán và xử lý kinh phí cuối năm 2018 (file đính kèm). Đề nghị các trường thực hiện nghiêm túc theo tinh thần công văn./.

1-10 of 2266