THÔNG BÁO


THÔNG BÁO

đăng bởi Chung Nguyen   [ đã cập nhật ]

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu Học và THCS

File đính kèm là danh sách giáo viên tiếng Anh học tại Đại Học Quốc Miền Đông khóa 1/2018. Kính nhờ thầy cô rà soát lại thông tin trong danh sách, nếu có sai sót điều chỉnh gấp và gửi lại PGD theo địa chỉ email chungnh@ta.sgdbinhduong.edu.vn hạn chót 25/5/2018. Nếu sau ngày 25/5 không nhận được email điều chỉnh, PGD sẽ gửi lại Sở GD. Mọi sai sót về thông tin PGD sẽ không chịu trách nhiệm.
Lưu ý : thầy/cô Tô màu ô điều chỉnh.
Trân trọng.

THÔNG BÁO

đăng 00:03, 23 thg 5, 2018 bởi tam tram thi thanh

Kính gửi: Hiệu trưởng Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS trực thuộc PGD
    
        Về việc tập huấn phần mềm VNPT - Hóa đơn điện tử.
1/ Thời gian: 14 giờ ngày 29/5/2018 (Thứ ba)
2/ Địa điểm: Hội trường PGD
3/ Thành phần: Kế toán các đơn vị.

Thông báo đóng tiền học phí học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

đăng 19:23, 22 thg 5, 2018 bởi Mao Mao

            Đề nghị các đơn vị có công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 
đóng học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trong ngày hôm nay (23/05/2018 gặp trực tiệp đồng chí Hòa TCCB, khi đi mang tiền chẵn tờ 500.000 đồng)./.

Thông báo

đăng 01:01, 22 thg 5, 2018 bởi tam tram thi thanh

    Kính gửi Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

    Về việc tổ chức tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp trồng người" cho CB, GV, NV các cấp học nghỉ hưu trong năm học 2017 - 2018 tại Đà Lạt (có DS đính kèm):
    1/ Các trường bổ sung bản sao quyết định nghỉ hưu hưởng BHXH (không cần công chứng) cho cô Khuyên đến hết ngày 24/5/2018.
    2/ Kinh phí tham quan: trường nộp 50% giá vé (1.250.000đ/người) cho cô Như vào ngày 24/5/2018.
  Ghi chú: trường hợp có thân nhân, CB, GV, NV đi tham quan cùng thì trường lập danh sách (mẫu đính kèm công văn )gửi về PGD trước ngày 24/5/2018 và đóng tiền 100% giá vé (2.500.000đ) cho cô Như.

THÔNG BÁO TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN TIẾNG ANH CHO GV TIỂU HỌC

đăng 22:20, 21 thg 5, 2018 bởi Chung Nguyen   [ đã cập nhật 22:20, 21 thg 5, 2018 ]

Kính gửi Hiệu trưởng các trường tiểu học

    File đính kèm dưới đây là Công văn tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. 
Kính nhờ quý thầy cô triển khai tinh thần chỉ đạo của Công văn đến các giáo viên Tiếng Anh của đơn vị đồng thời lập danh sách giáo viên tham gia tập huấn theo mẫu đính kèm gửi về PGD trước ngày 24/5/2018 theo địa chỉ email chungnh@ta.sgdbinhduong.edu.vn.
Trân trọng cảm ơn quý thầy cô.

THÔNG BÁO

đăng 20:11, 21 thg 5, 2018 bởi Trần Trí   [ đã cập nhật 22:00, 21 thg 5, 2018 ]

THÔNG BÁO

Về việc Thực hiện và nộp dữ liệu cho CSDL của ngành GD Thuận An

Năm học 2017 - 2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường công lập và tư thục trực thuộc.

               Ngày 22/5/2018,  Sở GDĐT có thông báo: tất cả các đơn vị thực hiện báo cáo CSDL phải gửi  thêm phần "Báo cáo đầu năm" trên hệ thống PM CSDL toàn ngành (Thực hiện như thao tác "Báo cáo cuối năm").

          Phòng GDĐT thị xã Thuận An đề nghị các đơn vị trường học công lập và tư thục tiếp tục gửi báo cáo số liệu đầu năm và cuối năm học (nếu chưa gửi)

         Thời gian: trước 17 giờ 00 ngày 22/5/2018

         Lưu ý: dữ liệu đầu năm của trường chưa có đầy đủ, vẫn phải thực hiện "gửi" theo như yêu cầu của sở.


Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018 và phương hướng thực hiện năm học 2018 - 2019

đăng 00:32, 21 thg 5, 2018 bởi Trần Trí

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường công lập trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 882/SGDĐT-VP ngày 21/5/2018 của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết nhiệm vụ công nghệ thông tin
 năm học 2017 - 2018;

Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ về CNTT năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 về CNTT (theo mẫu gửi kèm gồm: Mẫu báo cáo, Biểu mẫu thống kê).

2. Các báo cáo nêu trên đề nghị gửi về phòng GDĐT thị xã Thuận An qua đường văn bản và qua thư điện tử trithm@ta.sgdbinhduong.edu.vn, hạn chót, ngày 25/5/2018.

Lưu ý:

-  Các đơn vị xem, tải các biểu mẫu báo cáo, thống kê trong hệ thống email @ta.sgdbinhduong.edu.vn của đơn vị hoặc trên website Phòng.

-  Nhập chính xác số liệu của từng biểu mẫu, phù hợp với từng cấp học; không thay đổi biểu mẫu.

Để kịp tổng hợp cho công tác báo cáo năm học 2017 - 2018 và định hướng nhiệm vụ CNTT năm học 2018 - 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai và báo cáo đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn quy định./.

Thông báo: Ý kiến kết luận của đồng chí Võ Anh Tuấn – tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức cán bộ - thi đua khen thưởng ngày 14/05/2018

đăng 21:21, 20 thg 5, 2018 bởi Mao Mao

                Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị công lập trực thuộc.

            Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 14/05/2018 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An, đồng chí Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì cuộc họp triển khai công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng. Thành phần tham dự cuộc họp:

1.     Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng - Phòng GDĐT – Chủ trì

2.     Đ/c Từ Minh Hòa – Chuyên viên TCCB – Phòng GDĐT – Thư ký

3.     49 Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS công lập trực thuộc.

4.     49 Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị trường trực thuộc

             Sau khi triển khai các nội dung về công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng cuối năm học 2017-2018 và các ý kiến của các cá nhân tham gia cuộc họp. Đồng chí Võ Anh Tuấn kết luận một số nội dung cần thực hiện và các vấn đề cần điều chỉnh trong thời gian tới cụ thể như sau:
    (Nội dung tệp đính kèm)./.

THỰC HIỆN BÁO CÁO THỐNG KÊ EMIS CUỐI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 - 2018

đăng 20:10, 15 thg 5, 2018 bởi Trần Trí

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo công lập và ngoài công lập;

                - Hiệu trưởng các trường Tiểu học;

                - Hiệu trưởng các trường THCS.

Căn cứ vào chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Báo cáo thống kê EMIS cuối học kỳ II, học 2017 - 2018,                                              

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An  thông báo các trường trực thuộc, tiếp tục thực hiện Báo cáo thống kê EMIS học kỳ II năm học 2017 - 2018, cụ thể:

1. Thời gian:

* Bậc học THCS: hạn chót nộp báo cáo, ngày 18/5/2018

* Bậc học Mầm non (công lập, ngoài công lập), Tiểu học: hạn chót nộp báo cáo, ngày 23/5/2018

2. Nội dung

- Báo cáo online trên hệ thống EMIS

- Nộp văn bản giấy.

Các báo cáo thống kê phải theo đúng biểu mẫu đã ban hành, trùng khớp với số liệu giữa hệ thống Emis online và trên văn bản giấy, có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị nhằm xác nhận tính pháp lý của số liệu.

Trong quá trình thực hiện báo cáo, nếu có khó khăn, vướng mắc, các trường có thể liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn (Đ/c Nguyễn Thanh Vũ - số điện thoại: 0907.230.358).

Lưu ý: các trường mới thành lập nên chưa nhận mã số và mật khẩu đăng nhập, đề nghị  liên hệ với Đ/c Vũ

Để không ảnh hưởng đến việc tổng hợp số liệu gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, đề nghị các trường nghiêm túc thực hiện báo cáo. Sau thời hạn quy định, những trường chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng yêu cầu của báo cáo, Hiệu trưởng các trường trên sẽ chịu trách nhiệm với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An./.

KẾ HOẠCH Tập huấn bồi dưỡng học sinh tham dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Dương lần thứ XXII - Năm 2018

đăng 19:13, 15 thg 5, 2018 bởi Trần Trí   [ đã cập nhật 20:13, 15 thg 5, 2018 ]

KẾ HOẠCH

Tập huấn bồi dưỡng học sinh tham dự

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Dương lần thứ XXII - Năm 2018 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trực thuộc;

- Hiệu trưởng THPT Trịnh Hoài Đức;

- Hiệu trưởng THPT Trần Văn Ơn;

- Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi.

           Căn cứ kế hoạch số 35-KH/TĐTN-CTTN ngày 06/3/2018 của Tỉnh đoàn Bình Dương về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Dương lần thứ XXII - Năm 2018;

           Căn cứ kết quả hội thi Tin học trẻ thị xã Thuận An lần thứ XIII - Năm 2018;

           Nhằm tuyển chọn học sinh đủ điều kiện dự thi Tin học trẻ tỉnh Bình Dương lần XXII năm - 2018,

           Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp thị đoàn thị xã Thuận An tổ chức tập huấn bồi dưỡng học sinh tham dự Tin học trẻ tỉnh Bình Dương lần thứ XXII - Năm 2018 (Kế hoạch tập huấn, quyết định thành lập đội tuyển thị xã Thuận An dự thi tin học trẻ tỉnh Bình Dương lần thứ XXII - năm 2018 đính kèm).

           Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị có học sinh tham dự đội tuyển thi tin học trẻ thị xã Thuận An năm 2018, thông báo kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kịp thời đến giáo viên hướng dẫn, học sinh tham dự hội thi.

1-10 of 2091