Thông báo

   

Báo cáo gấp về tình hình học bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng

đăng 21:52, 22 thg 6, 2017 bởi tu minh hoa   [ đã cập nhật 23:22, 22 thg 6, 2017 ]

        Kính gửi: Hiệu trưởng các trường công lập trực thuộc;

    Thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã Thuận An về việc báo cáo danh sách cán bộ công chức, viên chức, nhân viên đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng và cán bộ công chức, viên chức chưa học bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng;
    Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An đề nghị Hiệu trưởng các trường báo cáo gấp trước 15 giờ 00 phút, ngày 23/6/2017 (theo mẫu).
    Lưu ý:  Không tự ý thay đổi biểu mẫu để tiện trong công tác tổng hợp báo cáo.
                Thực hiện đúng thời gian tránh nhắc nhỡ nhiều lần.
                Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng  GDĐT và Chủ tịch UBND thị xã.
    Gửi mail danh sách về địa chỉ: hoatm@ta.sgdbinhduong.edu.vn

THÔNG BÁO

đăng 20:54, 21 thg 6, 2017 bởi nguyen thi thu thuy

        Kế toán các đơn vị MN-MG, Tiểu học, THCS nộp Báo cáo tiết kiệm 06 tháng đầu năm 2017 về Phòng Giáo dục và Đào tạo

            Thời gian: chậm nhất là ngày thứ hai 26/6/2017./.

Thay đổi thời gian tập huấn kế toán

đăng 18:21, 20 thg 6, 2017 bởi nguyen thi thu thuy

    Công văn số 444/PGD-ĐT ngày 14/6/2017 v/v Tập huấn các luật: NSNN, kế toán, phí, lệ phí cho Hiệu trưởng và kế toán các trường THCS, Tiểu học, MN-MG.
    Theo công văn ngày tập huấn là 7 giờ 30 phút ngày 27 và 28/6/2017. Nay thay đổi thời gian tập huấn bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 26/6/2017 đến hết ngày 27/6/2017./. 

Thông báo

đăng 02:05, 20 thg 6, 2017 bởi Phuong pham thi

Phòng GDĐT thông báo hiệu trưởng các trường tiểu học thay đổi lịch tập huấn chuyên môn do Sở GDĐT trùng lịch công tác với thời gia dự kiến tập huấn.

Danh sách tập huấn Kế toán

đăng 01:40, 20 thg 6, 2017 bởi nguyen thi thu thuy


Thông báo

đăng 20:45, 19 thg 6, 2017 bởi tam tram thi thanh

    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc Phòng Giáo dục.

    Về việc tham dự chuyên đề bình đẳng giới

    Thời gian: 8 giờ 00, ngày 21/6/2017 (Sáng thứ tư)
    Địa điểm: Trung tâm Bồi Dưỡng chính trị thị xã Thuận An.
    Thành phần: Mỗi đơn vị cử 2 cán bộ, giáo viên./.

Thông báo tuyển sinh lớp 1 NH 2017-2018

đăng 20:29, 19 thg 6, 2017 bởi Phuong pham thi


THÔNG BÁO

đăng 20:24, 19 thg 6, 2017 bởi tam tram thi thanh

    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trực thuộc.

    Các trường tải file đính kèm./.

Thông báo

đăng 20:18, 19 thg 6, 2017 bởi tam tram thi thanh

    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

    Các đơn vị tải file công văn 1211 đính kèm./.

Thông báo

đăng 18:44, 18 thg 6, 2017 bởi Phuong pham thi   [ đã cập nhật 18:45, 18 thg 6, 2017 ]

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến hiệu trưởng các trường tiểu học 1 số nội dung sau:
1. Kiểm tra hoạt động hè năm 2017
Sở GDĐT sẽ kiểm tra các hoạt động hè từ ngày 19/6/2017 đến 23/6/2017, đề nghị hiệu trưởng các trường tiểu học thực hiện báo cáo theo hướng dẫn của công văn 779/SGDĐT ngày 23/5/2017 về triển khai công tác hè tiểu học năm 2017 để tiếp đoàn kiểm tra.
2. Tập huấn chuyên môn hè: 
Đề nghị hiệu trưởng cử chọn cán bộ tham gia tập huấn đúng thời gian, thành phần theo quy định.
    Lưu ý: các trường TH bán trú còn thực hiện xuất ăn công nghiệp mời chủ cơ sở và bếp trưởng của đơn vị cung cấp đến dự hội thảo để phối hợp thực hiện. Ngày 28, 29/6/2017 địa điểm Hội trường công viên văn hóa Thành Lễ .Cung cấp danh sách họ và tên chủ cơ sở tham dự địa chìỉ phuongpt@ta.sgdbìnhduong.edu.vn trước ngày 19/6/2017 (stt, họ và tên, chức vụ, phục vụ đơn vị)

1-10 of 1752