Thông báo

   

Báo cáo tình hình Đào tạo bồi dưỡng (Gấp)

đăng bởi phong nguyen le

    Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Hiệu trưởng các đơn vị về việc báo cáo tình hình Đào tạo bồi dưỡng của đơn vị (tính từ 01/2016 - 10/2016) theo file mẫu đính kèm.

    Thời gian báo cáo: Trước 14 giờ ngày 26/10/2016 (gởi mail về địa chỉ phongtink3@gmail.com).

    Do tính chất quan trọng và gấp của báo cáo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị thông báo và báo cáo đúng thời gian quy định. Những đơn vị nào không có cũng gởi mail báo cáo và ghi là "Không có".

Thông báo

đăng bởi tam tram thi thanh

    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.

    Do một số giáo viên phải học bồi dưỡng chuyên môn và ôn thi lấy chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nên ngày sinh hoạt lần 2 (theo lịch 05/11/2016)tạm thời hoãn lại, thời gian PGD sẽ thông báo sau. Hiệu trưởng các trường THCS vui lòng thông báo đến giáo viên Tiếng Anh nội dung trên.

Thông báo về việc sinh hoạt ban hướng dẫn nghiệp vụ thị (kỳ 1)

đăng 21:58, 23 thg 10, 2016 bởi pgdta mamnon

Bộ phận mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức sinh hoạt Ban hướng dẫn nghiệp vụ thị kỳ 1 năm học 2016-2017
Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 28/10/2016 
Địa điểm: Trường Mầm non Bình Hòa
Thành phần: 
    - Tất cả thành viên Ban hướng dẫn nghiệp vụ thị xã Thuận An (theo quyết định số 339/QĐ-PGDĐT ngày 29/8/2016)
    - Tất cả hiệu trưởng các trường mầm non tư thục 
 Đề nghị tất cả các thành viên tham dự đầy đủ và đúng thời gian qui định./.

THƯ MỜI

đăng 17:51, 23 thg 10, 2016 bởi tam tram thi thanh

    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

    Về việc thông báo mời họp triển khai kế hoạch đón đoàn khảo sát của HĐND thị xã về công tác giáo dục hướng nghiệp sau TNTHCS năm 2016 - 2016.
    Thành phần: 
            - Đại diện BGH các trường THCS.
            - Giáo viên chuyên trách CMC-PCGD 10 xã, phường (Hiệu trưởng các trường Tiểu học thông báo đến giáo viên)
    Thời gian: 13 giờ 30, ngày 25/10/2016.
    Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục Thuận An.

Thông Báo

đăng 18:01, 20 thg 10, 2016 bởi tam tram thi thanh

    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.
    Về việc tăng cường quản lý trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
    Nay Phòng Giáo dục chỉ đạo đến các trường học, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, căn tin.
    Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động của các bếp ăn tập thể, căn tin; các trường nhanh chóng triển khai việc thực hiện xét nghiệm nhanh nguồn nguyên liệu thực phẩm đầu vào và nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn bữa an cho học sinh./.

Lập danh sách nâng lương sớm do lập thành tích xuất sắc năm 2017

đăng 20:57, 17 thg 10, 2016 bởi phong nguyen le   [ đã cập nhật 02:16, 21 thg 10, 2016 ]

    Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Hiệu trưởng các đơn vị tiến hành họp xét và lập danh sách nâng lương sớm do lập thành tích xuất sắc năm 2017. Quy định về số lượng và điều kiện như sau:
    1. Chỉ tiêu 10% trên tổng số CBGV-CNV (cách làm tròn số: 1- 3 làm tròn 0; 4-7 làm tròn 0.5 tức là 2 năm liên tục sẽ được +1 người; 8 trở lên làm tròn 1).
    2. Phải đạt danh hiệu từ LĐTT trở lên trong năm học 2015 - 2016 (sau khi xét lấy thành tích cao nhất trong vòng 6 năm đối với những trường hợp có thời gian nâng bậc lương là 03 năm; 4 năm đối với những trường hợp có thời gian nâng bậc lương là 2 năm).
    3. Có thời gian nâng lương lần sau từ 01/01/2017 - 31/12/2017.
    4. Chưa được nâng lương sớm ở lần nâng lương trước đó (VD: đã được nâng lương sớm 09/2014 hoặc 09/2015)

    
    Thời gian nộp về PGD: Hạn chót ngày 24/10/2016 và gửi mail danh sách về địa chỉ phongnl.lt@ta.sgdbinhduong.edu.vn

Hướng dẫn về việc lập tờ trình cử người hướng dẫn tập sự

đăng 20:37, 17 thg 10, 2016 bởi phong nguyen le   [ đã cập nhật 02:38, 19 thg 10, 2016 ]

    Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc về việc lập tờ trình cử người hướng dẫn tập sự cho Giáo viên trúng tuyển trong năm học 2016 - 2017. Do năm học 2016 - 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo  chưa có hướng dẫn nên Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về việc phân công người hướng dẫn tập sự. Cụ thể như sau:

    Giáo viên hướng dẫn vẫn ghi mã ngạch cũ.
    Giáo viên được hướng dẫn thì ghi mã ngạch theo quyết định (mã ngạch mới).
 
    1. Căn cứ vào công văn quy định thời gian tập sự mới (đính kèm)
    2. Lập danh sách trên file Excel (file mẫu đính kèm)
    3. Phân công các chức danh hướng dẫn (Thời gian giữ ở ngạch hiện tại ít nhất 05 năm)
        + Giáo viên có trình độ ở ngạch Đại học (vẫn ghi mã ngạch cũ trước đây. VD: 15a.201, 15a.203, 15a.205) sẽ hướng dẫn được tất cả các giáo viên hạng IV, hạng III.
        + Giáo viên có trình độ ở ngạch Cao đẳng (vẫn ghi mã ngạch cũ trước đây. VD: 15a.202, 15a.204, 15a.206) sẽ hướng dẫn cho các giáo viên hạng IV (trình độ đào tạo từ Cao đẳng trở xuống).
        + Giáo viên có trình độ ở ngạch Trung cấp (vẫn ghi mã ngạch cũ trước đây. VD: 15.114, 15.115) sẽ hướng dẫn được tất cả các giáo viên hạng IV (trình độ đào tạo bậc Trung cấp).
    4. Thời gian nộp: Hạn chót thứ 2 ngày 24/10/2016, nộp bản giấy và mail danh sách về địa chỉ phongnl.lt@ta.sgdbinhduong.edu.vn (Những đơn vị nào đã nộp kiểm tra lại nếu chưa thực hiện theo hướng dẫn thì nộp lại bổ sung và ghi chú nộp bổ sung lần 2).

    Ghi chú: Nếu trong trường hợp không đủ Giáo viên để bố trí phân công theo quy định, Hiệu trưởng nhà trường có thể phân công những giáo viên có trình độ ở ngạch Cao đẳng hướng dẫn cho Giáo viên hạng III, hạng IV (trình độ đào tạo Đại học trở lên)..

Thông báo về việc thực hiện báo cáo định kỳ công tác tổ chức cán bộ năm học 2016-2017

đăng 19:37, 16 thg 10, 2016 bởi Hòa Từ Minh

            Thông báo về việc thực hiện báo cáo định kỳ công tác tổ chức cán bộ năm học 2016-2017. Nội dung tệp đính kèm./.
            Lưu ý: 
                    Đợt 1 nộp trước 20/10/2016
                    Đợt 2 nộp trước 15/03/2017
        Đề nghị các đơn vị nộp đúng thời gian và báo cáo chính xác số liệu./.

Thông báo

đăng 08:24, 16 thg 10, 2016 bởi pham thi phuong

Đề nghị hiệu trưởng các trường: TH Lái Thiêu, TH Lê Thị Trung, TH Thuận Giao, TH Thuận Giao 2, TH Bình Thuận, TH Hưng Định, TH Bình Hòa, TH Tuy An và TH Bình Nhâm  nộp gấp báo cáo Khảo sát PISA, TALIS  chu kỳ 2018 ( đã hết hạn ngày 13/10/2016) qua địa chỉ email: phuongpt@ta.sgdbinhduong.edu.vn./.

THÔNG BÁO

đăng 17:56, 13 thg 10, 2016 bởi nguyen thi thu thuy

    Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến kế toán các đơn vị MN-MG, Tiểu học, THCS lịch duyệt quyết toán quý 3 năm 2016

        Buổi sáng ngày 17/10/2016:
            Khối MN-MG: Hoa Mai 1, Hoa Mai 2, Hoa Mai 3, Hoa Mai 4, Hoa Mai 5, Hoa Cúc 2, Hoa Cúc 3, Hoa Cúc 4
            Khối THCS: Tân Thới, Phú Long, Nguyễn Văn Tiết, Nguyễn Thái Bình, Thuận Giao

        Buổi chiều ngày 17/10/2016:
            Khối Tiểu học: Vĩnh Phú, Lái Thiêu, An Thạnh, An Sơn, Tân Thới, Hưng Lộc, Bình Chuẩn

        Buổi sáng ngày 18/10/2016:
            Khối Tiểu học: Lê Thị Trung, Trần Quốc Toản, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa, Bình Hòa 2, Thuận Giao 2, Bình Quới, Bình Thuận, Hưng Định

        Buổi chiều ngày 18/10/2016:
            Khối Tiểu học: Lý Tự Trọng, Bình Nhâm, Lương Thế Vinh, Hồ Văn Mên, Phan Chu Trinh, Tuy An, Phú Long

        Buổi sáng ngày 19/10/2016:
            Khối THCS: Bình Chuẩn, Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Văn Trỗi, Châu Văn Liêm, Trần Đại Nghĩa

        Buổi chiều ngày 19/10/2016:
            Khối MN-MG: Hoa Cúc 1, Hoa Cúc 5, Hoa Cúc 6, Hoa Cúc 7, Hoa Cúc 8, Hoa Cúc 9, MN Bình Hòa

        Lưu ý: Buổi sáng bắt đầu từ lúc 08 giờ, buổi chiều bắt đầu từ lúc 14 giờ, đề nghị kế toán các đơn vị thực hiện đúng thời gian như trên./.
                    

1-10 of 1503