Thông báo

   

THÔNG BÁO

đăng bởi Trần Trí   [ đã cập nhật ]

THÔNG BÁO

Về việc nộp kinh phí công đoàn quý III - năm 2017

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS trực thuộc.

Do yêu cầu quyết toán kinh phí của CĐGD thị xã Thuận An trong năm 2017,

CĐGD thị xã Thuận An đề nghị chủ tịch CĐCS báo cáo gấp số tiền chuyển khoản 2% công đoàn phí quý III - năm 2017 tại đơn vị,

Lưu ý:

- Các đơn vị chưa thực hiện chuyển khoản: phải hoàn thành trong ngày 25/9/2017.

- Sau khi đã thực hiện chuyển khoản, tất cả các CĐCS phải báo cáo số tiền đã chuyển, phô tô và nộp chứng từ đến cô Quế Hương (số điện thoại 0916.706.996): hạn chót ngày 25/9/2017

Thông báo về việc hợp đồng giáo viên, nhân viên đầu năm học 2017-2018

đăng 03:02, 21 thg 9, 2017 bởi Mao Mao   [ đã cập nhật 04:58, 21 thg 9, 2017 ]

        Bộ phận tổ chức cán bộ căn cứ chỉ tiêu biên chế thiếu của các đơn vị đã tiến nhành nhận hồ sơ hợp đồng các chức danh còn thiếu tại đơn vị.
    Một số chức danh đã được bộ phận chuyên môn phỏng vấn, kiểm tra năng lực,.... Kết quả một số giáo viên, nhân viên sau được nhận hồ sơ  Gửi UBND thị xã Thuận An thỏa thuận cùng Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tiến hành hợp đồng 01 năm (danh sách đính kèm bên dưới). Riêng hồ sơ hợp đồng kế toán cá nhân tự liên hệ trường để hợp đồng theo văn bản số 1629/SGDĐT-TCCb ngày 15/9/2017.
    Lưu ý: Tất cả hồ sơ phải đầy đủ không được thiếu. Hồ sơ cần công chứng thì phải có chứng thực rõ ràng, đối với giáo viên phải có thêm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì phải có ngoại ngữ thứ 02. Hồ sơ thiếu có ghi cụ thể trong danh sách. Đề nghị Giáo viên hợp đồng nào có ghi chú thiếu hoặc thiếu về văn bằng chứng chỉ bổ sung gấp trước 10h30 ngày 22/9/2017 để PGDĐT gửi hồ sơ lên cấp trên. Các trường hợp không bổ túc hồ sơ PGDĐT sẽ để lại và không hợp đồng do hồ sơ chưa đủ các điều kiện theo quy định.

THÔNG BÁO

đăng 20:55, 20 thg 9, 2017 bởi Chung Nguyen

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu Học và THCS
        File đính kèm là công văn tập huấn giáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 26/09/2017. Thầy/ cô tải về nghiên cứu và cử đúng thành phần tham dự theo thời gian và địa điểm trong công văn.
Trân trọng.

THÔNG BÁO

đăng 18:19, 20 thg 9, 2017 bởi pgdta mamnon

1. Về việc báo cáo số liệu đầu năm

 Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo công lập và ngoài công lập báo cáo bổ sung số liệu đầu năm 2017-2018 ( lần 1 các đơn vị đã báo các biểu 2a, b1, b2 và thông tin cơ sở rồi),  tiếp tục bổ sung: Biểu 1 (a,b), biểu 3 (a, b), biểu 4 (a, b) biểu 5, biểu 6; biểu 7 (a, b) gửi email về bộ phận mầm non theo địa chỉ mamnonpgdta@gmail.com trước ngày 28/9/2017 (tải mẫu đính kèm file bên dưới).

2. Điều chỉnh lịch học và nội dung học các lớp bồi dưỡng

        - Lớp “Giáo dục nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động trải nghiệm trong trường mầm non” chuyển sang học ngày 2/11/2017

        - Lớp “Quản lý và duyệt hồ sơ sổ sách của giáo viên” sẽ đổi thành nội dung học là “ Kỹ năng phòng, chống lạm dụng tình dục trẻ mầm non”

Đề nghị các đơn vị báo cáo chính xác số liệu và gửi báo cáo đúng thời gian qui định, tham gia nghiêm túc các lớp học./.

THÔNG BÁO

đăng 18:07, 19 thg 9, 2017 bởi tam tram thi thanh

    Về việc dời ngày kiểm tra tình hình đầu năm của Sở Giáo dục và Đào tạo:

    Do SGD có lịch công tác đột xuất nên sẽ dời ngày kiểm tra tình hình khảo sát đầu năm của các trường trong thị xã Thuận An là ngày 02 và ngày 03/10/2017. Các đơn vị chuẩn bị chu đáo để tiếp đoàn./.

Thông báo

đăng 20:20, 18 thg 9, 2017 bởi Phuong pham thi   [ đã cập nhật 20:22, 18 thg 9, 2017 ]

    Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến hiệu trưởng các trường tiểu học về việc họp tổ mạng lưới chuyên môn cấp thị xã NH 2017-2018 
( Theo Quyết định 613/QĐ-PGDĐT, ngày 19/9/2017 của Phòng GDĐT) cụ thể như sau:
1. Thời gian: 8 giờ ngày 21/9/2017
2. Địa điểm: Phòng GDĐT
Đề nghị hiệu trưởng các trường thông báo đến các thành viên tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định./.

Thông báo

đăng 20:16, 18 thg 9, 2017 bởi Phuong pham thi   [ đã cập nhật 20:20, 18 thg 9, 2017 ]

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS về việc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học năm học 2017-2018 cụ thể như sau:
1. Thời gian: 8 giờ, ngày 22/9/2017
2. Địa điểm: Phòng GDĐT
3. Thành phần: Tất cả giáo viên dạy thể dục tiểu học và THCS
    Đề nghị hiệu trưởng các trường TH, THCS thông báo đến giáo viên thể dục, tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định./.

Về việc mua tăm tre

đăng 18:26, 18 thg 9, 2017 bởi tam tram thi thanh

     Các trường tải file đính kèm:

THƯ MỜI

đăng 18:12, 18 thg 9, 2017 bởi tam tram thi thanh   [ đã cập nhật 18:17, 18 thg 9, 2017 ]

    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc

    Về việc hướng dẫn nhiệm vụ bậc học năm học 2017 - 2018 cấp THCS:

    Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 21/9/2017 (Chiều thứ năm)
    Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An
    Thành phần: BGH các trường THCS trực thuộc

THÔNG BÁO THỰC HIỆN BÁO CÁO THỐNG KÊ VEMIS ĐẦU NĂM HỌC 2017 - 2018

đăng 04:41, 18 thg 9, 2017 bởi Trần Trí   [ đã cập nhật 04:43, 18 thg 9, 2017 ]

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS công lập trực thuộc,

           Phòng GDĐT thông báo các trường thực hiện báo cáo thống kê VEMIS đầu năm học 2017 - 2018 như sau:

            1.  Nội dung:  như kỳ báo cáo đầu năm học 2016 - 2017

            2.  Hình thức: nộp đĩa CD

            3.  Thời gian hoàn thành: trước 11 giờ ngày 21/9/20171-10 of 1840