Bài Giảng về Phương pháp, Kĩ thuật Dạy và Học Tích cực cho Giáo viên cốt cán cấp Tỉnh/Thành phố (Nghệ An, Tháng 3 năm 2010)

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
  205k v. 1 06:46, 25 thg 3, 2010 Co TRAN VAN
ć
Xem Tải xuống
  6100k v. 1 06:48, 25 thg 3, 2010 Co TRAN VAN
ć
Xem Tải xuống
  163k v. 1 06:49, 25 thg 3, 2010 Co TRAN VAN
ć
Xem Tải xuống
  101k v. 1 06:49, 25 thg 3, 2010 Co TRAN VAN
ć
Xem Tải xuống
  2947k v. 1 06:50, 25 thg 3, 2010 Co TRAN VAN
ć
Xem Tải xuống
  642k v. 1 06:51, 25 thg 3, 2010 Co TRAN VAN
Comments