2. Học lại, học cải thiện


Thông báo thay đổi địa chỉ website

đăng 03:22, 17 thg 4, 2013 bởi Vu Xuan Ha

http://daotaothuongxuyen.sgu.edu.vn/

- Anh/Chị sinh viên vào trang web phía trên để xem thông tin học lại, cải thiện, thông báo học phí....

- Địa chỉ website https://sites.google.com/site/phongdttctngv/home/ sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 17/04/2013

Thông báo học lại (chính thức) tại các Đơn vị liên kết (đăng ngày 17/4/2013)

đăng 02:40, 17 thg 4, 2013 bởi Vu Xuan Ha

    * Sinh viên các lớp học lại, học cải thiện (lớp học lại tại các đơn vị liên kết ở tỉnh) lên phòng HB207 số 273 An Dương Vương, P3, Q5, Tp.HCM đăng ký và đóng tiền học lại.

    * Đối tượng: - Sinh viên nợ môn, cần cải thiện điểm.
                         - Lịch học lại không bị trùng với lịch học lớp đang theo học.
   
    * Môn học: xem trong file đính kèm

    * Buổi học:
xem trong file đính kèm

    * Địa điểm: địa chỉ cụ thể sđược thông báo khi cầm biên lai học lại lên phòng HB207

    * Thời hạn: trước ngày bắt đầu học 2 ngày. Sinh viên đăng ký sau ngày này sẽ được xếp vào các lớp sau.

    * Ghi chú: - Sinh viên học lại phải lên phòng HB207 để cập nhật tên vào danh sách học lại. Nếu không sẽ không có tên trong lớp học                   lại.
                     - Thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm hơn nếu số lượng sinh viên đăng ký học lại vượt quá số lượng cho phép. Sinh viên                nên làm thủ tục sớm đđược ưu tiên xếp tên vào danh sách lớp.
                     - Mã lớp học ghép sđược ghi đằng sau biên lai, sinh viên chú ý đđi học đúng lớp.

Thông báo học lại (chính thức) ngày 17/4/2013

đăng 02:35, 17 thg 4, 2013 bởi Vu Xuan Ha

    * Sinh viên các lớp học lại, học cải thiện (học tại Tp.HCM) lên phòng HB207 đăng ký và đóng tiền học lại.

    * Đối tượng: - Sinh viên nợ môn, cần cải thiện điểm.
                         - Lịch học lại không bị trùng với lịch học lớp đang theo học.
   
    * Môn học: xem trong file đính kèm

    * Buổi học:
xem trong file đính kèm

    * Địa điểm: xem trong mục Phòng học (mục số 7 menu phía bên trái)

    * Thời hạn: đến hết ngày 25/04/2013. Sinh viên đăng ký sau ngày này sẽ được xếp vào các lớp sau.

    * Ghi chú: - Sinh viên học lại phải lên phòng HB207 để cập nhật tên vào danh sách học lại. Nếu không sẽ không có tên trong lớp học                   lại.
                     - Thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm hơn nếu số lượng sinh viên đăng ký học lại vượt quá số lượng cho phép. Sinh viên                nên làm thủ tục sớm đđược ưu tiên xếp tên vào danh sách lớp.
                     - Mã lớp học ghép sđược ghi đằng sau biên lai, sinh viên chú ý đđi học đúng lớp.

Thông báo học lại (chính thức) ngày 10/04/2013

đăng 01:12, 10 thg 4, 2013 bởi Vu Xuan Ha

    * Sinh viên các lớp học lại, học cải thiện (học tại Tp.HCM) lên phòng HB207 đăng ký và đóng tiền học lại.

    * Đối tượng: - Sinh viên nợ môn, cần cải thiện điểm.
                         - Lịch học lại không bị trùng với lịch học lớp đang theo học.
   
    * Môn học: xem trong file đính kèm

    * Buổi học:
xem trong file đính kèm

    * Địa điểm: xem trong mục Phòng học (mục số 7 menu phía bên trái)

    * Thời hạn: đến hết ngày 18/04/2013. Sinh viên đăng ký sau ngày này sẽ được xếp vào các lớp sau.

    * Ghi chú: - Sinh viên học lại phải lên phòng HB207 để cập nhật tên vào danh sách học lại. Nếu không sẽ không có tên trong lớp học                   lại.
                     - Thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm hơn nếu số lượng sinh viên đăng ký học lại vượt quá số lượng cho phép. Sinh viên                nên làm thủ tục sớm đđược ưu tiên xếp tên vào danh sách lớp.
                     - Mã lớp học ghép sđược ghi đằng sau biên lai, sinh viên chú ý đđi học đúng lớp.

Thông báo học lại (chính thức) ngày 05/04/2013

đăng 01:10, 5 thg 4, 2013 bởi Vu Xuan Ha

    * Sinh viên các lớp học lại, học cải thiện (học tại Tp.HCM) lên phòng HB207 đăng ký và đóng tiền học lại.

    * Đối tượng: - Sinh viên nợ môn, cần cải thiện điểm.
                         - Lịch học lại không bị trùng với lịch học lớp đang theo học.
   
    * Môn học: xem trong file đính kèm

    * Buổi học:
xem trong file đính kèm

    * Địa điểm: xem trong mục Phòng học (mục số 7 menu phía bên trái)

    * Thời hạn: đến hết ngày 11/04/2013. Sinh viên đăng ký sau ngày này sẽ được xếp vào các lớp sau.

    * Ghi chú: - Sinh viên học lại phải lên phòng HB207 để cập nhật tên vào danh sách học lại. Nếu không sẽ không có tên trong lớp học                   lại.
                     - Thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm hơn nếu số lượng sinh viên đăng ký học lại vượt quá số lượng cho phép. Sinh viên                nên làm thủ tục sớm đđược ưu tiên xếp tên vào danh sách lớp.
                     - Mã lớp học ghép sđược ghi đằng sau biên lai, sinh viên chú ý đđi học đúng lớp.

Thông báo học lại (chính thức) ngày 28/3/2013

đăng 02:16, 28 thg 3, 2013 bởi Vu Xuan Ha


    *
Sinh viên các lớp học lại, học cải thiện (học tại Tp.HCM) lên phòng HB207 đăng ký và đóng tiền học lại.

    * Đối tượng: - Sinh viên nợ môn, cần cải thiện điểm.
                         - Lịch học lại không bị trùng với lịch học lớp đang theo học.
   
    * Môn học: file đính kèm

    * Buổi học: file đính kèm

    * Địa điểm: file đính kèm

    * Thời hạn: đến hết ngày 04/04/2013. Sinh viên đăng ký sau ngày này sẽ được xếp vào các lớp sau.

    * Ghi chú: - Sinh viên học lại phải lên phòng HB207 để cập nhật tên vào danh sách học lại. Nếu không sẽ không có tên trong lớp học                   lại.
                     - Thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm hơn nếu số lượng sinh viên đăng ký học lại vượt quá số lượng cho phép. Sinh viên                nên làm thủ tục sớm đđược ưu tiên xếp tên vào danh sách lớp.

Học lại "Chuyên đề tốt nghiệp"

đăng 21:06, 24 thg 3, 2013 bởi Vu Xuan Ha

    * Sinh viên các lớp học lại, học cải thiện Chuyên đề tốt nghiệp lên phòng HB207 đăng ký tên đề tài và đóng tiền học lại.

    * Thời hạn: từ ngày 25/03/2013 đến hết ngày 28/03/2013. Sinh viên đăng ký sau ngày này sẽ được xếp vào các lớp sau.

    * Ghi chú: - Sinh viên học lại phải lên phòng HB207 đcập nhật tên vào danh sách học lại. Nếu không sẽ không có tên trong lớp học lại.(Không giải quyết trường hợp học trước rồi mới lên để cập nhật tên vào danh sách).

                    - Sinh viên lấy mẫu đơn đăng ký trong file đính kèm

Học lại Kế toán quản trị (sinh viên ngành Quản trị kinh doanh)

đăng 00:56, 21 thg 3, 2013 bởi Vu Xuan Ha

    * Sinh viên các lớp học lại, học cải thiện môn Kế toán quản trị (dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh) (học tại Tp.HCM) lên phòng HB207 đăng ký và đóng tiền học lại.

    * Lớp học ghép: DQK31201

    * Buổi học: Tối 2,4,6 (bắt đầu từ ngày 25/03/2013)

    * Địa điểm: phòng B204, cơ sở 04 Tôn Đức Thắng, Quận 1

    * Thời hạn: từ ngày 21/03/2013 đến hết ngày 28/03/2013. Sinh viên đăng ký sau ngày này sẽ được xếp vào các lớp sau.

    * Ghi chú: Sinh viên học lại phải lên phòng HB207 đcập nhật tên vào danh sách học lại. Nếu không sẽ không có tên trong lớp học lại.(Không giải quyết trường hợp học trước rồi mới lên để cập nhật tên vào danh sách).

Học lại Kiểm toán 2

đăng 00:18, 20 thg 3, 2013 bởi Vu Xuan Ha

    * Sinh viên các lớp học lại, học cải thiện môn Kiểm toán 2 (học tại Tp.HCM) lên phòng HB207 đăng ký và đóng tiền học lại.

    * Lớp học ghép: DKE31114A

    * Buổi học: Ngày T7, ngày chủ nhật (bắt đầu từ ngày 23/03/2013)

    * Địa điểm: phòng C302, cơ sở 105B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3

    * Thời hạn: từ ngày 20/03/2013 đến hết ngày 22/03/2013. Sinh viên đăng ký sau ngày này sẽ được xếp vào các lớp sau.

    * Ghi chú: Sinh viên học lại phải lên phòng HB207 đcập nhật tên vào danh sách học lại. Nếu không sẽ không có tên trong lớp học lại.(Không giải quyết trường hợp học trước rồi mới lên để cập nhật tên vào danh sách).

Thông báo một số môn học lại (chính thức)

đăng 21:35, 19 thg 3, 2013 bởi Vu Xuan Ha

    
    *
Sinh viên các lớp học lại, học cải thiện (học tại Tp.HCM) lên phòng HB207 đăng ký và đóng tiền học lại.

    * Đối tượng: - Sinh viên nợ môn, cần cải thiện điểm.
                         - Lịch học lại không bị trùng với lịch học lớp đang theo học.
   
    * Môn học: file đính kèm

    * Buổi học: file đính kèm

    * Địa điểm: file đính kèm

    * Thời hạn: đến hết ngày 28/03/2013. Sinh viên đăng ký sau ngày này sẽ được xếp vào các lớp sau.

    * Ghi chú: - Sinh viên học lại phải lên phòng HB207 để cập nhật tên vào danh sách học lại. Nếu không sẽ không có tên trong lớp học                   lại.
                     - Thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm hơn nếu số lượng sinh viên đăng ký học lại vượt quá số lượng cho phép. Sinh viên                nên làm thủ tục sớm đđược ưu tiên xếp tên vào danh sách lớp.

1-10 of 32

Comments