4. Lịch thi, phòng thi


Thông báo thay đổi địa chỉ website

đăng 03:25, 17 thg 4, 2013 bởi Vu Xuan Ha

http://daotaothuongxuyen.sgu.edu.vn/

- Anh/Chị sinh viên vào trang web phía trên để xem thông tin học lại, cải thiện, thông báo học phí....

- Địa chỉ website https://sites.google.com/site/phongdttctngv/home/ sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 17/04/2013

Lịch thi học phần, thi lại ngày 14/04/2013 (danh sách thi lại đính kèm)

đăng 19:00, 4 thg 4, 2013 bởi Vu Xuan Ha   [ cập nhật 18:04, 8 thg 4, 2013 bởi TNGV DTTC ]


Sơ đồ phòng thi ngày 07/04/2013 tại An Dương Vương

đăng 19:05, 1 thg 4, 2013 bởi TNGV DTTC


Lịch thi lại ngày 07/04 tại ĐH Sài Gòn (Cơ sở chính)

đăng 18:54, 27 thg 3, 2013 bởi TNGV DTTC   [ đã cập nhật 21:11, 5 thg 4, 2013 ]

Gồm các lớp:
- Trung cấp VLVH khóa 2010: TKE21001, TKE21002
- Đại học VLVH khóa 2009: DKE2091, DKE2092, DKE2095
- Đại học VLVH khóa 2010: DKE21001, DKE21003, DQK21001, DQK21002, DTN21001, DTN21002
- Đại học liên thông VLVH khóa 2011: DKE31104, DKE31126

Lịch thi tại Tp.HCM và Cần Giờ ngày 07/4/2013

đăng 00:09, 27 thg 3, 2013 bởi Vu Xuan Ha   [ cập nhật 20:57, 2 thg 4, 2013 bởi TNGV DTTC ]


Lịch thi lại ngày 31/03/2013 (danh sách đính kèm)

đăng 20:29, 21 thg 3, 2013 bởi TNGV DTTC   [ đã cập nhật 01:25, 28 thg 3, 2013 ]

Đợt thi lại gồm các lớp:
- Khóa 09: DKE2091, DKE2092, DKE2095, DQK2091, DQK2093, DTN2091, DTN2093, DCT2091
- Khóa 10: DKE21001. DKE21003, DQK21001, DQK21002, DTN21001, DTN21002, DCT21001
- Trung cấp khóa 10 (thi lại lần 2): TKE21001, TKE21002

 
*SInh viên chú ý đọc kỹ lịch thi, đóng tiền thi lại và mang theo thẻ SV khi đi thi

Phòng thi: B108-B109

Phòng thi ngày 17/03/2013

đăng 21:10, 11 thg 3, 2013 bởi Vu Xuan Ha


Lịch thi ngày 17/03/2013

đăng 01:33, 8 thg 3, 2013 bởi Vu Xuan Ha


Lịch thi tại Tp.HCM ngày 10/03/2013

đăng 21:13, 1 thg 3, 2013 bởi Vu Xuan Ha


1-10 of 16