Ốp lưng iphone4Ốp lưng iphone4 bằng da cá sấu, phần da bụng. - Mầu Nâu
 Không đơn giản chỉ để bảo vệ vật bất ly thân, ốp lưng iphone còn là 1 phụ kiện trang trí để tạo nên vẻ đẹp, đẳng cấp khác biệt cho chiếc điện thoại của bạn. Sản phẩm được làm từ da cá sấu thật 100% với những phần da được lựa chọn kỹ lưỡng, đường nét vân tuyệt đẹp sẽ mang lại cho bạn cảm giác hoàn toàn ưng ý khi cầm trên tay.

Click vào sản phẩm để xem ảnh chi tiết
Giá 500k


------------------------------------------------------------------------------------------


Ốp lưng iphone4 bằng da cá sấu, phần da tay. Mầu Nâu Vàng
 Không đơn giản chỉ để bảo vệ vật bất ly thân, ốp lưng iphone còn là 1 phụ kiện trang trí để tạo nên vẻ đẹp, đẳng cấp khác biệt cho chiếc điện thoại của bạn. Sản phẩm được làm từ da cá sấu thật 100% với những phần da được lựa chọn kỹ lưỡng, đường nét vân tuyệt đẹp sẽ mang lại cho bạn cảm giác hoàn toàn ưng ý khi cầm trên tay.

Click vào sản phẩm để xem ảnh chi tiết
Giá 500k


------------------------------------------------------------------------------------------


Ốp lưng iphone4 bằng da cá sấu, phần gai lưng- Mầu Nâu Vàng
 Không đơn giản chỉ để bảo vệ vật bất ly thân, ốp lưng iphone còn là 1 phụ kiện trang trí để tạo nên vẻ đẹp, đẳng cấp khác biệt cho chiếc điện thoại của bạn. Sản phẩm được làm từ da cá sấu thật 100% với những phần da được lựa chọn kỹ lưỡng, đường nét vân tuyệt đẹp sẽ mang lại cho bạn cảm giác hoàn toàn ưng ý khi cầm trên tay.

Click vào sản phẩm để xem ảnh chi tiết
Giá 500k


-------------------------------------------------------------------------------------------


Ốp lưng iphone4 bằng da cá sấu, phần gù đầu và gai lưng. - Mầu Vàng
 Không đơn giản chỉ để bảo vệ vật bất ly thân, ốp lưng iphone còn là 1 phụ kiện trang trí để tạo nên vẻ đẹp, đẳng cấp khác biệt cho chiếc điện thoại của bạn. Sản phẩm được làm từ da cá sấu thật 100% với những phần da được lựa chọn kỹ lưỡng, đường nét vân tuyệt đẹp sẽ mang lại cho bạn cảm giác hoàn toàn ưng ý khi cầm trên tay.

Click vào sản phẩm để xem ảnh chi tiết
 Giá 600k

------------------------------------------------------------------------------------------


Ốp lưng iphone4 bằng da cá sấu, phần gai lưng- MầuVàng
 Không đơn giản chỉ để bảo vệ vật bất ly thân, ốp lưng iphone còn là 1 phụ kiện trang trí để tạo nên vẻ đẹp, đẳng cấp khác biệt cho chiếc điện thoại của bạn. Sản phẩm được làm từ da cá sấu thật 100% với những phần da được lựa chọn kỹ lưỡng, đường nét vân tuyệt đẹp sẽ mang lại cho bạn cảm giác hoàn toàn ưng ý khi cầm trên tay.

Click vào sản phẩm để xem ảnh chi tiết
Giá 500k

------------------------------------------------------------------------------------------


Ốp lưng iphone4 bằng da cá sấu, phần da tay. Mầu Vàng
 Không đơn giản chỉ để bảo vệ vật bất ly thân, ốp lưng iphone còn là 1 phụ kiện trang trí để tạo nên vẻ đẹp, đẳng cấp khác biệt cho chiếc điện thoại của bạn. Sản phẩm được làm từ da cá sấu thật 100% với những phần da được lựa chọn kỹ lưỡng, đường nét vân tuyệt đẹp sẽ mang lại cho bạn cảm giác hoàn toàn ưng ý khi cầm trên tay.

Click vào sản phẩm để xem ảnh chi tiết
Giá 500k

-------------------------------------------------------------------------------------------Ốp lưng iphone4 bằng da cá sấu, phần gai đuôi. Mầu Vàng
 Không đơn giản chỉ để bảo vệ vật bất ly thân, ốp lưng iphone còn là 1 phụ kiện trang trí để tạo nên vẻ đẹp, đẳng cấp khác biệt cho chiếc điện thoại của bạn. Sản phẩm được làm từ da cá sấu thật 100% với những phần da được lựa chọn kỹ lưỡng, đường nét vân tuyệt đẹp sẽ mang lại cho bạn cảm giác hoàn toàn ưng ý khi cầm trên tay.

Click vào sản phẩm để xem ảnh chi tiết
Giá 500k


-------------------------------------------------------------------------------------------


Ốp lưng iphone3G bằng da cá sấu- Nguyên con mầu nâu đen
 Không đơn giản chỉ để bảo vệ vật bất ly thân, ốp lưng iphone còn là 1 phụ kiện trang trí để tạo nên vẻ đẹp, đẳng cấp khác biệt cho chiếc điện thoại của bạn. Sản phẩm được làm từ da cá sấu thật 100% với những phần da được lựa chọn kỹ lưỡng, đường nét vân tuyệt đẹp sẽ mang lại cho bạn cảm giác hoàn toàn ưng ý khi cầm trên tay.

Click vào sản phẩm để xem ảnh chi tiết
Giá 600k
Comments