ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล:พงษ์เพชร นาคพงษ์
วันเดือนปีเกิด:11 กรกฎาคม 2517
ที่อยู่:  วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  ถนนปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร                                     
ที่ทำงาน:วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
e-mail: nakpongpongphet@gmail
website:                                                  
Comments